Strom života

07.01.2021

Strom života je posvátný symbol, který nám ukazuje, jak najít rovnováhu a harmonii. Je symbolem jednoty a růstu, propojení nebe a země, ukazuje nám přirozený koloběh života, neustálou proměnu, stabilitu a výjimečnost každého jednotlivce. Jeho kořeny sahají hluboko do podvědomí, zatímco jeho větve se natahují do nebes, do zdroje našeho osudu.


Stromy nám ukazují potřebu neustálé změny, nemají strach z toho, co nastane. Namísto toho prožívají jedinečnost přítomného okamžiku v radosti a neustále raší novými výhonky a vyhazují semena, aby jednoho dne nahradila odumírající strom. Někdy se pozastavujeme nad jejich vytrvalostí a silou se jen tak nevzdat, když vidíme, jak padlý strom znovu obrůstá a těší se ze slunce. Dlouhé roky pak prochází zkouškami všech živlů a z každého takového okamžiku vychází odolnější a silnější. 

Každý strom je výjimečný a krásný svým vlastním způsobem, tak jako my, přesto si nezávidí a spolupracují i s jinými druhy. Komunikují se svojí rodinou, chrání ji a varují před nebezpečím. Předávají si vzájemně informace i s ostatními rostlinami a zvířaty. Snaží se komunikovat i s námi, mají velkou trpělivost

Jejich stabilita a majestátnost vyzařuje napříč věky.


Pro nalezení životní rovnováhy a zdraví je třeba být pevně zakořeněný, uzemněný a propojený se svým fyzickým tělem. Stejně tak je třeba roztáhnout větvoví do nebes a být propojen se Zdrojem. To vše v rovnováze. Pokud však uvízneme jen ve své přemýšlivé hlavě, je třeba se propojit se svými kořeny a najít stabilitu. Jsme-li naopak chyceni v mechanickém konání a nemůžeme se hnout z místa, měli bychom se otevřít a přijmout inspiraci z nebe.


Nový rok je příhodný čas se zamyslet nad tím co bychom chtěli vytvořit...


Jaký sen chceš probudit k životu a vytvořit tak smysluplný osud

Jaké živiny potřebuješ, abys rostl do síly a moudrosti? Žádný strom nevyroste na vyprahlé zemi a bez slunečního svitu. 

Zamysli se nad tím, jaké květy letos pokvetou na tvém stromě? 

Jaké plody své tvorby budeš rozdávat a jaký vliv budou mít na ostatní? 

Kam zaseješ svá semena?...


Rozevři svou korunu a spoj se s Nebesy. Propoj své kořeny se Zemí.

Dovol, ať se sladí tvé tělo i Duše s touhami tvého srdce v pravdě a lásce.

Udržuj si svůj vnitřní klid a moudrost.

Buď vědomým tvůrcem svého života!


Dana Ravena

Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.com. Děkuji. Dana Jirsáková


Nejnovější články na blogu

Přečtěte si, co je nového
 

To, abychom měli domov, do kterého se rádi vracíme není záležitost komfortu, přepychu ani velikosti. Je to o místě, jeho energii a souladu s přírodou. Jsme součástí přírody a pokud tvoříme svůj domov v souladu s ní, vnímáme energii, jak na nás v daném místě působí. Nasloucháme svému tělu, jak se cítíme v dané místnosti, co nám...

IMBOLC

31.01.2021

Hromnice jsou původní keltský svátek IMBOLC svátek Světla, ohně, návrat boha Slunce, očisty, nových začátků a končící zimy. Imbolc začíná poslední lednový večer a končí 2. února. V tyto dny k nám přichází keltská bohyně Brigid patronka druidů, aby pomohla tmě ke světlu. Na Hromnice o hodinu více, tak znamená více světla.

Nový rok 2021 podle čínského kalendáře začíná dne 12. února a ukončí svou vládu 31. ledna 2022. Kovovou Krysu, tak vystřídá znamení BUVOLA. Bude na nás mít vliv jeho ZEMSKÝ element. Prvek KOVU tento rok zůstává, jen se tentokráte mění z jangové v JINOVOU podstatu.

Letící hvězda je základním energetickým cyklem o 9 proměnách, pro každý rok v závislosti na času a prostoru. Používá se ke zjištění energie osobního čísla MingKwa vypočítaného z data narození člověka. Tato energie se však mění v závislosti na aktuálním roce. Také slouží k výpočtu energie v daném půdorysu harmonického domu či bytu.

Strom života

07.01.2021

Strom života je posvátný symbol, který nám ukazuje, jak najít rovnováhu a harmonii. Je symbolem jednoty a růstu, propojení nebe a země, ukazuje nám přirozený koloběh života, neustálou proměnu, stabilitu a výjimečnost každého jednotlivce. Jeho kořeny sahají hluboko do podvědomí, zatímco jeho větve se natahují do nebes, do zdroje našeho osudu.

Harmonický domov - Dana Jirsáková - www.harmonicky-domov.com