2018 - ROK ZEMSKÉHO PSA PRO HARMONICKÝ DOMOV

18.01.2018 20:18

 

 

Čínský kalendář začíná počítat nový rok 2018 od 16. února a končí 4. únorem 2019. Dosavadní vládu kreativního a odvážného Ohnivého Kohouta vystřídá PES. Společně se Psem bude vládnout i stabilní prvek ZEMĚ s jangovou, tedy mužskou polaritou. Povaha Psa nám přinese loajalitu, smysl pro věrnost, hravost, čestnost, poctivost a spolehlivost. Pes je však i nedůvěřivý, tvrdohlavý a dogmatický.

 

Vodní Drak 2012 nám odkryl a vyplavil na povrch vše skryté, aby nás přinutil řešit i to, co bylo dlouho odsouváno. Pak nastoupil vládu Vodní Had 2013, který nás učil, jak se umět sami se vším vypořádat a zažít to, co nám Drak ukázal. Dřevěný Kůň 2014 výsledek naší předešlé snahy ještě znásobil a vynesl do světa. Poté nám rok Dřevěné Kozy 2015 konečně přinesl období odpočinku. Ohnivá Opice 2016 nám připravila velice dynamický a vzrušující rok se spoustou příležitostí.

 

A konečně; pokud jsme v roce 2017 Ohnivého Kohouta byli dostatečně trpěliví, poctiví a tvrdě jsme pracovali, zažili jsme dobrodružství a úspěch. Naše statečnost byla právem odměněna velkými a pozitivními změnami v našich životech.

 

Jak to tedy bude v roce 2018 ZEMSKÉHO PSA? Na co se máme připravit a na co těšit?

 

Každý lunární rok se ujímá vlády jedno z 12-ti zvířat čínského zvěrokruhu. Pes je jedenáctý v pořadí. Každému zvířeti je též přiřazen jeden z pěti elementů. Proto kombinací dvanácti zvířat a pěti prvků získáváme 60 znamení čínského zvěrokruhu.

 

 

U jednotlivých znamení záleží na jejich základním prvku, na znamení roku, měsíce i dne, v němž jsme se narodili, ale také na tom, jaký jsme dostali náboj: jangový (mužský, kladný) či jinový (ženský, záporný). Při narození jsme ovlivněni těmito póly. Proto každý dostáváme do vínku něco (jiného), co tvoří základ našeho charakteru. Nejsme však nástrojem svého osudu, jsme jeho tvůrci a touto duchovní silou se učíme a posouváme se dál.

 

Čínský horoskop je souhrnem toho, jaké vlivy na nás jako jednotlivce, ale i celý národ a lidstvo aktuálně působí a ovlivňují naše rozhodnutí a konání. „Přečíst“ tyto vlivy, znamená vědět na co se zaměřit, aby náš život v daném čase probíhal co nejefektivněji v souladu se zvířetem aktuálního roku a též, abychom lépe pochopili hlubší souvislosti všech dějů.

V západní frazeologii odpovídá čínské znamení Psa horoskopu Vah.

 

 

Šťastná devítka

 

Rok 2018 je podle čínského horoskopu v součtu číslem 9. Devítka je inspirace, štěstí, expanze, láska, ocenění, oheň, vášeň, nadšení, srdečnost, vzrušení, slunce, oslava, radost, schopnost vyjádřit se. Devítka je velmi šťastné číslo a čínské slovo devět se vyslovuje stejně jako slovo „dlouhověkost“. Je to číslo tvoření a symbol splnění plánů a dosažení velkých úspěchů v životě. Je také číslem zasvěcení do hloubky tajemství života, cestou od smrti ke zrodu.

„Devítkový rok“ slibuje být plný radosti, záření, společenských aktivit a radovánek. Odhoďte staré šaty i zvyky a vyrazte do společnosti za zábavou. Postavte se do světel reflektorů, ať jste dobře vidět a ukažte všem své kvality i přednosti. Investice do vaší vlastní propagace se vám letos jistě vyplatí.

 

 

Všeobecně bude rok 2018 plynout ve jménu spravedlnosti, odvahy, pravdy a štědrosti. Proto se zajímejme více o druhé, nebuďme lhostejní a konejme dobré skutky. Rozeznávejme též lépe pravdu od přetvářky a falše, stejně jako je pes cítí svou intuicí. Přidržujme se jedné z hlavních zásad Psa: „Nedělej druhému to, co sám nechceš, aby dělal tobě.“

 

Zrozenci Psa mají velký dar naslouchat a pomoci každému, kdo to potřebuje. Jsou stateční a šlechetní, proto je na ně vždy spoleh. Naopak komunikace u nich většinou chybí. Přestože mají skvělé nápady a postřehy, mnohdy si je nechávají pro sebe, protože je neumí vyjádřit. Psi se řídí hlavně svou intuicí a svými city, které většinou vítězí nad racionálním myšlením. Pes umí být také velmi tvrdohlavý, náladový, pesimistický, kritický a vznětlivý, hlavně pokud ho někdo zradí.

 

 

Láska

 

Čínské znamení Psa má skutečně nejušlechtilejší vlastnosti lidské povahy. Pes si je vědom svých povinností a je naprosto spolehlivý. Je také uzavřený, nedůvěřivý a bdělý k neznámým lidem, ovšem jeho skvělý instinkt ho chrání před nebezpečím.

 

Lidé ve znamení Psa jsou citliví, někdy až plaší. Především jsou ale věrní partneři a loajální přátelé. I když jsou v lásce oddaní a čestní, mají mnohdy potíž najít svou spřízněnou duši. Když ji však najdou, snaží se udělat ji šťastnou a tím si udržet dlouhotrvající partnerství. Nejlépe si rozumí se znamením Psa, Koně, Tygra a Zajíce. Manželství dvou Psů bývá harmonické a tolerantní. Cítí k sobě úctu a naslouchají jeden druhému.

 

Letošní rok je ve jménu lásky pro všechny věkové kategorie. Po lásce touží úplně každý a lidé, kteří již prošli zklamáním, letos najdou chuť zkusit to znovu. V tomto období budou důležitější činy než slova. Je dobré zaměřit se na malé laskavosti a pozornosti, které zpestří každodennost našich vztahů. Letos obzvlášť platí, aby mladí naslouchali zkušeným a snažili se vyvarovat případných chyb. Pro uzavření šťastného manželství je nejpříhodnější měsíc říjen a listopad.

 

Práce

 

V pracovním kolektivu jsou Psi oblíbeni pro své nadšení. Pokud je jejich práce baví a naplňuje, mají plno energie a elánu. Jsou velmi inteligentní a spolehliví. Mohou ale sklouznout do přílišné horlivosti a domýšlivosti. Zrozenci Psa jsou dobří policisté, soudci, právníci, učitelé nebo úředníci. Nikdo nenajde výmluvnějšího a upřímnějšího obhájce druhých. Ať už si zvolí jakékoliv povolání, jejich myšlenky budou hluboké, originální a plné vášně a zaujetí. Po finanční stránce je Pes velkorysý a většinou se materiálními výhodami nezabývá, zajímá ho vyšší princip a cíl jeho povolání.

 

V roce 2018 se bude dařit těm, kteří jsou závislí na nápadech a práci svých tvůrčích kolegů. Máte-li již nějaké záměry, letos půjde snadno je realizovat, avšak jen pod podmínkou, zkrotíte-li svůj temperament a vyslechnete-li připomínky druhých. Jen správně řízená síla v roce Zemského Psa vám přinese užitek a uchrání vás před nebezpečím.

 

V roce 2018 budete mít možnost projevit své organizační a kreativní schopnosti. Většina kolegů vás v nich podpoří a vyjde vám vstříc. Závěrem roku však mohou nastat nečekané komplikace a daný záměr neuskutečníte. Pokud plánujete změnit zaměstnání, nebudete se zpočátku cítit v novém prostředí zrovna nejlépe, ale věřte, půjde jen o přechodnou nepohodu. Nakonec vyjdete spokojenější.

 

obchodech je úspěch zaručen, a proto můžete požádat zejména uprostřed roku Zemského Psa o zvýšení platu. Pokud však objevíte nějaké nesrovnalosti v účtech, zůstaňte v klidu a cizí zavinění projednejte s dotyčnou osobou, která chybu zavinila. Jistě vaši diskrétnost ocení a projeví svou vděčnost.

 

 

Kontakty

 

Pes by si měl dát letos pozor hlavně na konflikty se znameními Draka a Kohouta. Tato znamení jsou protichůdná a měla by se naučit spolu vycházet. Pes je velmi temperamentní, a proto mu někdy dělá potíže zůstat v klidu, když se jedná o věc pro něj důležitou. Je náladový a občas se utíká schovat do samoty, aby se zotavil. Pokud Pes nemá (v někoho) důvěru, může být i velmi zuřivý a krutý. Nenechá si nic líbit, a proto je třeba dát si letos pozor na konflikty a snažit se je vždy mírnit a urovnávat diplomatickou cestou.

 

Lidé zrození v roce ZEMSKÉHO PSA dostávají do vínku dar diplomacie a jsou schopni překonat každou překážku s přirozenou grácií. Uvažují racionálně, mají svou disciplínu a umí si se vším poradit. Jsou inteligentní, bystří a sebejistí. Navenek však mohou působit chladně a arogantně. Ovšem opak je pravdou; ve skutečnosti je tíží nejistota a pochybnost o vlastních i cizích pocitech. Zemský Pes bude vyhledávat spíše samotu a klid. Je nenáročný, stabilní a důvěryhodný.

 

Zrozencům Psa se v tomto roce povede znamenitě. Můžou si užívat plnými doušky pozornosti druhých a sahat po nových příležitostech. Nastal čas plnit si své sny a touhy. V roce 2018 bude Psům vše vycházet, a to ve všech odvětvích: v kariéře, lásce i v rozvoji osobnosti. Proto, Psi, nepromarněte svou jedinečnou příležitost!

 

 

Aktivity

 

V tomto roce, pokud budete společensky aktivní, neměly by vás minout možnosti seznámit se s mnoha zajímavými lidmi. Budete-li dostatečně vnímaví, mohou vám tato nová „přátelství“ přinést řadu výhod i inspirací. Avšak pozor na rozmařilost a lehkovážnost. Zaměřte se na praktická témata!

 

Rok 2018 bude velmi přát všem koníčkům, především malbě, hudbě, literatuře, divadlu a fotografii. Letos najdeme velké uspokojení právě ve svých zájmech a aktivitách. Ty nám poskytnou nejen úlevu a relaxaci od běžných aktivit, ale mohly by výhledově být i naším povoláním. Zde také platí, že bychom měli při uskutečňování svých snů dobře naslouchat radám zkušenějších. Ti, kteří ještě žádného koníčka nemají, měli by, třeba ve svých touhách z mládí, najít to, co si kvůli různým okolnostem dlouho odpírali. Pokud to pro sebe udělají, budou šťastnější a spokojenější.

 

I letošní rok přeje aktivitě v přírodě a péči o zdravé tělo včetně zdravé výživy. Psi mají rádi dlouhé procházky i další fyzické programy. Proto bychom měli propojit aktivitu těla s psychickou činností a zpracovat své staré zátěže. Velmi účinná je např. relaxace pomocí dynamické meditace.

Nezapomínejte také odpočívat, když vaše tělo volá po klidu. Vyvarujete se tím zbytečných onemocnění. Najděte si též pravidelný čas na své blízké.

 

 

Pes – vlk

 

Tento rok Zemského Psa bude pozitivním a rozvíjejícím se obdobím. S přítomností potřebné stability, ale i pomocí jangového (mužského) náboje budeme schopni konat vše potřebné. Všechny tyto vlivy nám budou nápomocny, pokud se budeme řídit pozitivními vlastnostmi Psa.

 

Důležité je začít naslouchat lidem ve svém okolí a pomáhat, těm co to potřebují. Avšak pozor, sami musí vaši pomoc chtít. Pes žije ve smečce, dnes už převážně lidské, ale stejně jako jeho předek vlk, se instinktivně řídí dávnými zkušenostmi svých předků. Uvnitř smečky vládne jasná hierarchie, v níž má každý své místo, své povinnosti, úkoly a práva, kterými přispívá k blahu a fungování celku. Každý svou roli přijímá rád, s respektem a úctou k ostatním.

 

Uvnitř smečky Zemského Psa vládne porozumění, otevřenost, poctivost a láska. Jeden každý umí naslouchat druhému s vrozenou empatií. Pokud mezi sebe psí smečka přijme někoho cizího, musí dotyčný respektovat a ctít její zákony a zvyky, jinak je bez milosti potrestán a vyhoštěn. Psí smečka si také dobře brání své území i všechny své členy. Při obraně i při lovu všichni vzájemně spolupracují pro společný prospěch a o vše se spravedlivě dělí.

 

Vůdce smečky je nejsilnější a nejzkušenější jedinec, který zodpovídá za dění v celé smečce, ale i za její ochranu a nasycení. Proto obzvlášť letos budou mít naši politici příležitost ukázat, jak se dokáží o svou smečku postarat. To se samozřejmě týká i nás jednotlivců, jak se dokážeme postarat o své rodiny, ale i jak si udržet lásku, radost a hravost uvnitř smečky.

 

Někdy bude potřeba projevit sílu a pevnou ruku, občas zavrčet a někdy naopak projevit empatii a naslouchat členům smečky, abych se dozvěděl, proč jsou nespokojení, co jim vadí a co chybí. Pak teprve budu schopen zjednat nápravu.

 

 

Děti

 

Letos bychom měli být přísnější na naše ratolesti a vyžadovat od nich více disciplíny a povinností, aby také ony pochopily, že každý z rodiny má přispět k chodu společné věci.

 

I tady platí, že nejlepším příkladem a poučením pro naše potomky a okolí je naše vlastní chování. Pokud s nimi ani se svým protějškem nekomunikujeme, nemůžeme čekat, že by byli jiní. Když kolem sebe rozdáváme lásku bez očekávání a kalkulací, bude se nám vracet několikanásobně ze všech stran. Naučme se ji též pokorně přijímat. Každý pes miluje pohlazení, jistotu bezpečí a sílu smečky, která ho respektuje a chrání.

 

 

Změny

 

Rok ZEMSKÉHO PSA by v nás měl probudit šlechetnost, štědrost a radost z dávání. Měli by to pocítit i lidé, kteří to dosud nedělali. V tomto roce se naučíme jasně říkat ne. Otevřeme si citlivou intuici pro rozpoznání, co je pro nás správné a co špatné. Budeme více odhalovat faleš a přetvářku, ale i pravdu a spravedlnost. Z toho důvodu se možná budou tento rok radikálně měnit naši přátelé a blízcí. Ti, co svými úmysly budou konvenovat vašemu záměru, zůstanou, ale s některými se vaše cesty rozejdou. Přijdou ale jiní a pro vás svými hodnotami i zájmy jistě přínosnější.

 

Totéž platí pro nové možnosti a příležitosti, které nám tento rok přinese. Je jen na nás, zda se jich chopíme nebo je necháme plavat. Nezapomínejme používat svojí intuici, ale také nadšení, vášeň, srdečnost společně s vytrvalostí a pílí. Pak nás úspěch nemine.

 

 

Přeji vám všem, abyste cítili ve svém srdci štěstí a nehledali ho venku. Vězte, že ho máte uvnitř sebe. Je čas uskutečnit své záměry a jít za svou inspirací. Svůj osud si tvoříme sami, začíná to naší myšlenkou, vizí, slovem a nakonec činem, kterým svou myšlenku zhmotníme. Skutečně! Přesně takovou sílu máme!

Proto tvořte krásné věci a radujte se z nich. Můžete mít vše, co budete chtít. Pokud máte záměr, věřte mu a buďte opravdu rozhodnuti. Celý Vesmír se pak spojí, aby vám pomohl! Tak do toho, otevřete své srdce lásce a hojnosti!

 

S láskou a vděčností Dana Jirsáková

18. 1. 2018

 

Jak rok Zemského Psa koresponduje s vaším konkrétním datem narození, se dočtete v povaze Letící Hvězdy na rok 2018 pro vaše Ming Kwa.

 

Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.com. Děkuji. Dana Jirsáková

 

Štítky

 1. Terapie Duše
 2. OSHO: O ženách
 3. Člověk vykonávající práci své duše
 4. Psi a kočky zlepšují zdraví svých majitelů
 5. Lemongrass
 6. Eucalyptus Radiata
 7. Wintergreen
 8. PanAway
 9. StressAway
 10. Relieve It
 11. Vztahy!
 12. Víš
 13. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2018 ZEMSKÉHO PSA
 14. Akce 2018
 15. Lednové NOVINKY
 16. Jak si přitáhnout šťastné partnerství
 17. Leden 2018
 18. Blue Tansy
 19. Lemon Myrtle
 20. 2018 - ROK ZEMSKÉHO PSA PRO HARMONICKÝ DOMOV
 21. TKDM
 22. Hydratační krém se santálovým dřevem
 23. Frankincense
 24. Detoxzyme
 25. Dům do L
 26. Kineziologie
 27. Barvy v koupelně
 28. Ložnice ve směru špatném pro mě dobrém pro partnera
 29. Ložnice místnost Mistrů
 30. seminář Ložnice místnost mistrů
 31. Seminář o ložnici
 32. Akce 2020
 33. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2020 KOVOVÉ KRYSY
 34. webside in english
 35. kam na zahradě ohniště?
 36. Čistící prostředky Thieves
 37. Články Harmonie mysli
 38. ThetaHealing
 39. Rozbor bytu
 40. LETÍCÍ HVĚZDA
 41. Svah
 42. Střed domu
 43. Poděkování
 44. Voda na východě
 45. 2020 - ROK KOVOVÉ KRYSY PRO HARMONICKÝ DOMOV
 46. Terapie
 47. Chcete se uzdravit? Začněte u hlavy
 48. Duchovní příčina obezity a celulitidy v naší duši
 49. AromaTerapie
 50. Nic není náhoda
 51. Otázky a odpovědi Aroma
 52. Pomeranč
 53. Tymián
 54. Mandarinka
 55. Thieves
 56. Zasvěcení Shamballa
 57. Harmonie mysli
 58. Rozbor prostoru firmy
 59. Diagnostika prostoru
 60. Kurz Feng Shui
 61. Dětský pokoj
 62. Barevnost - živly a směry
 63. Kreslení pravou mozkovou hemisférou
 64. Reference
 65. Barvy v interiéru
 66. Jak vytvořit dětské království
 67. Nová energie
 68. Místo dětí bývá nutné léčit rodiče
 69. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2017 OHNIVÉHO KOHOUTA
 70. Balance Complete
 71. UZDRAV SVOJE TĚLO
 72. Kineziologie v mém životě
 73. Dalajlamova kočka – David Michie
 74. Vyváženost prostoru vede k harmonii
 75. Když si něco přeju
 76. Aromaterapie
 77. Dárce
 78. Zacházení s energiemi
 79. 5-denní očistná kůra
 80. MultiGreens
 81. 8 nejdůležitějších myšlenek z knihy Čtyři dohody
 82. O odpuštění
 83. Deprese
 84. Esenciální oleje a jejich podpora
 85. Kam duše ukrývá svá trápení
 86. Nové produkty pro miminka
 87. 2017 ROK OHNIVÉHO KOHOUTA PRO HARMONICKÝ DOMOV
 88. Rozhovory na rádiu ČRO Sever o Feng Shui
 89. Purification
 90. ZIMNÍ SLUNOVRAT 2017 – BRÁNA K NOVÉMU ZHMOTNĚNÍ