Duchovní bytosti

30.09.2014 15:26

 

Duchovní bytosti okolo nás

 

 

Pokud budeme mluvit o bytostech, jejichž konání se nás více či méně dotýká, pak je třeba znovu připomenout základní principy, na kterých stojí tyto informace:

 

"Život nezačíná narozením a nekončí smrtí.

Tělo člověka je pouze schránka potřebná pro život na Zemi."

 

Duše neumírá se smrtí člověka, ale naopak se vyprošťuje ze sevření a přechází do duchovního světa, kde zhodnotí své konání na Zemi. Někdo tomu říká Boží soud, ale není nic těžšího, než sám sobě do očí přiznat porážku, neúspěch či křivdu, zhodnocení jednotlivých dobrých či zlých činů a rozhodnutí. Sami sobě málo kdy lžeme a zastírání něčeho v duchovním světě je nemožné.

 

Duše se chodí na Zemi učit, neboť pouze na takovémto místě se mohou naučit

emocím a potřebným zkušenostem. Teprve až pochopíme nenávist, můžeme pochopit Lásku, až uvidíme lež, poznáme pravdu atd. Je třeba si uvědomit, že nalezením jedné části dvou protipólů nemusíme ještě pochopit tu část druhou.

A teprve poznáním může duše růst a jít stále výše až k vytouženému cíli.

 

Na zemi duše nepřichází sama. Pro svůj život má připravený dokonalý scénář, který zajišťuje hlavní body života, cíle a úkoly a také osoby a obsazení hlavních postav (žijících lidí), které jsou pro životní cestu důležité. Někdo nazývá tento scénář osudem. Důležité ale je, že i v jednotlivých dílčích bodech tohoto scénáře má člověk právo uhnout, vybrat si jiný směr, než mu byl předurčen.

 

Kam jej zavede nová cesta je takto těžko říci, někdy je to oklika, někdy zkratka a někdy cesta zpět. Ono není někdy důležité vědět svou cestu, jako cítit, že kráčíme správným směrem.

 

Proto, aby se nám tato cesta zdařila, jsou zde i duchovní bytosti, které nám mnohdy napovídají, ukazují či nás varují. Jsou i takové, které nás záměrně či nezáměrně ovlivňují i negativním způsobem. Jak dalece je slyšíme, záleží většinou na nás.

 

Dovolím si zde promluvit pouze o čtyřech základních, které (z mého pohledu) zasahují do našeho života nejvíce. Následující přehled je pouhé shrnutí, které by se mohlo dlouho a hodně rozvádět.

 

 

  •  Andělé strážní

 

Bytosti, které řeší "drobné" úseky života. Jejich cílem je ochránit člověka od možných ublížení či případných nehod. Asi nejlépe to vysvětlím na níže uvedeném příkladu.

 

  •  Průvodci

 

Tyto bytosti již mají zkušenosti s inkarnací a jsou zde především pro pomoc v jednotlivých etapách života, pro uhlídání správného směru (viz příklad níže).

 

  •  Vyšší Já

 

Sbor bytostí, který má za úkol vám pomáhat a radit při řešení hlavní životní linie. Má možnost sledovat život z komplexního nadhledu. Tento sbor bytostí má pro člověka z hlediska informací největší přínos a mnohé životní podněty jsou právě od něj (viz příklad níže).

 

  •  Diskarnáti

 

Bytosti, duše, které se po smrti neodpoutaly od pozemského světa, ale stále jsou zde přítomné. Tyto bytosti si stále ještě zachovávají své původní lidské vlastnosti a jakoby se neodpoutaly od lidského uvažování. Nemají ten duchovní nadhled a tím se stává, že i v dobré vůli jsou schopni člověku, v jehož informačním poli se nacházejí minimálně pěkně zamotat hlavu. U senzitivnějších lidí se toto může projevovat nechtěným přebíráním vlastností těchto duchů za své vlastní, přičemž tento člověk má stále pocit, jakoby to nejednal ani on.

 

Příklad, jak by se dala přirovnat práce duchovních bytostí k pozemskému konání:

 

Představme si prosperující firmu, která má na období jednoho roku přesně rozplánované cíle - např. zvýšení zisků o 20%. Vedení firmy si je tohoto kroku vědomo a tak v průběhu období vyšle svého zástupce (Vás) na cestu do vzdáleného státu. Letí se letadlem. Cestou na letiště Vás veze řidič, zavazadla odnese nosič, letuška dává pozor na Vaši bezpečnost, atd. To jsou ti andělé strážní. Ti většinou ani netuší, kam kráčíte - nosič úspěšně zvládne cestu od auta do haly...

 

Pod pojmem průvodce si můžeme představit někoho, kdo Vám připraví celou cestu. Zabezpečí, aby spoje navazovali na sebe a Vy jste byl na jednotlivých přestupech a setkáních včas. To většinou pomáhá hlavně při zmeškání nějaké schůzky, která se odloží na později, neboť jste se z vlastní vůle zdržel s pohlednou servírkou. Pak buďme vděčni "lidem", kteří tuto naší chybu jsou ochotni a hlavně schopni napravovat.

 

A máme tu hlavní část - bez předchozích lidí, bychom neměli možnost se někam dostat, ale oni nám nepomůžou s tím nejdůležitější - s obchodem. Na toto máme vedení podniku (duchovní radu - Vyšší Já), které je vždy k dispozici, abyste spolu probrali probíhající jednání a to případně upravili či změnili. Vždy má na vědomí budoucnost podniku a jeho koncepci, která je pro vývoj firmy velmi důležitá. Znovu tedy opakuji, v tomto úkolu Vám ani řidič, ani letuška nepomohou, ale bez nich by k jeho splnění došlo velmi těžko.

 

 

Napsal Mirek Suchel

Zdroj: www.duchovnispojeni.cz