Kdo jsou diskarnáti

30.09.2014 17:33

 

Kdo jsou diskarnáti?

 

 

 

Tyto bytosti nejsou nic jiného, než duše, které se po smrti oddělí od lidské schránky, ale z nějakých důvodů se rozhodnou neodejít cestou světla. Tyto duše mají stále ještě mnoho společného se svou lidskou postavou, zachovávají si informace, lidské vlastnosti a přemýšlení, se kterým prožily celý svůj život. Zde se naskýtá mnoho důvodů, proč zde chtějí zůstat – strach z neznáma, snaha o pomstu, pomáhání blízkým osobám, lpění na majetku, strach z nějakého trestu za své činy.

 

Zde jsem vyjmenoval víceméně negativní důvody, ale tak jak jsou různí lidé,

tak je i různé uvažování duší zemřelých lidí. Těch důvodů je mnoho. Tito duchové (duše, diskarnáti atd.) bloumají ve své duchovní úrovni, ale v pozemské dimenzi tak, jak uznají za vhodné. Jejich pohyb je koordinován pouze jejich vlastním rozhodnutím a tak je tedy můžeme nalézt na mnoha rozličných místech. Není tedy pravdou, že jenom na hřbitovech.

 

Velmi často se na své pouti přidají k nějakému člověku. Výběr tohoto člověka

může být náhodný, nebo i cílený.

 

Náhodný výběr vzniká ve chvíli, kdy se nějaký duch pohybuje v místě, kde se zároveň nachází i pro něj zajímavý člověk. Přilepení do informačního pole je pak otázkou chvíle. Duše toho člověka ale může být natolik silná, že se takovémuto útoku ubrání. Nejsnazší přivtělení probíhá přímo u porodu, neboť duše právě narozeného dítěte je úplně čistá (ne nová!), její anamnéza je dokonána a duše může být v tomto stavu podstatně slabší, než duše pohybující se po zemi již dlouhou dobu.

 

Cílený výběr je naopak formou výběru dle určitých kritérií:

 

  • Nejběžnější bývá závislost jedné duše na druhou. Duše si před narozením přizve „pomocníka“, neboť má pocit, že by to sama nezvládla. Obráceně se k ní může připojit duše na ní závislá.

 

  • Další kritérium může být majetek, kdy koupí nemovitosti se stanete i „majitelem“ ducha původního majitele. Ten opět může být „přilepen“ přímo na člověku, nebo se pohybuje po své bývalé nemovitosti. Jeho konání může být k rozvoji, nebo i k ochraně tohoto majetku. Mnohdy jej chrání i před současnými majiteli.

 

  • Některé duše se chtějí pomstít. Pak je jim jedno, zda jste jim ublížili teď, nebo v některém z minulých životů. Vzhledem k tomu, že čas nehraje pro ně vůbec žádnou roli, pak trpělivě vyčkávají třeba i na nějakou další z vašich inkarnací.

 

  • Dále, se může ve výjimečných případech jednat i o tzv. siamská dvojčata, tzn. dvě duše, které jsou spolu srostlé již od doby svého vzniku.

 

  • Jedním ze zajímavých důvodů je i duchovní zkušenost příslušného člověka. Duše se tímto způsobem snaží najít cestu ke světlu. Velmi často jsem toto pozoroval u lidí, kteří začali pracovat s metodou SRT. Tato metoda jim dala možnost tyto duše očistit a odvést do světla.

 

Pro duše jsou tito lidé (nejenom se SRT) takovým světlým ostrůvkem, kam se začnou stahovat. Toto jsem zažil i osobně a mohu potvrdit, že čím je větší snaha zabývat se těmito dušemi, tím více „pracovního materiálu“ člověk může mít. Pak je třeba se těmto věcem bránit všemi dostupnými prostředky a nebát se použít fantazii ve vymýšlení nových metod.

 

Potkal jsem se s lidmi, kteří na podobné diskarnáty hledí jako na negativní bytosti. Já s takovýmto členěním nesouhlasím, protože i negace má svou relativitu.

 

Napsal Mirek Suchel

Zdroj: www.duchovnispojeni.cz