Působení diskarnátů na člověka

30.09.2014 18:50

 

Působení diskarnátů na člověka

 

 

Já osobně jsem přesvědčen, že toto působení není pozitivní (záměrně jsem působení neoznačil za negativní). Nechci probírat jednotlivé případy, raději bych to shrnul z globálního pohledu – každé přímé ovlivnění vlastního rozhodnutí člověka cizím subjektem je chybné. Každý člověk by se měl rozhodovat sám na základě vlastních schopností, možností a zkušeností. Pokud je ovlivněn ještě jiným faktorem, který nemá s ním nic společného, pak se může stát, že to rozhodnutí nemusí být vůbec správné a nemusí být vůbec v souladu s jeho vývojem.

 

Působení duší může být pozitivní (snaha o pomoc, podporu apod. od příbuzných jako jsou babičky či rodiče) ale i negativní při záměrném našeptávání chybných informací a postupů.

Hlavní negativní působení VŠECH diskarnátů při ovlivňování jednotlivých lidí však vidím v jejich síle podsouvat své vlastnosti a schopnosti člověku tak, aby on je bral za své. Nekoukejme na toto tak, že naše babička se nám snaží něco podsunout.

 

Naopak, ale její samotná přítomnost nás může nechtěně svést ze správné cesty. A pokud si v některých věcech za života s babičkou nerozumíte, tak proč by se to mělo změnit po smrti? Je mnoho lidí, kteří tzv. přecenili své schopnosti, ale mnohdy se stává, že oni oceňovali schopnosti někoho jiného, než své.

 

Teprve kontakt s duší, která není uvězněná na zemi, ale vrátí se k nám z duchovní sféry, je oproštěn od těchto záludností. Toto je třeba případ Vyššího Já.

 

Co tedy dělat? Je jistě mnoho lidí, kteří se prací s diskarnáty či zbloudilými dušemi zabývají. Tito lidé vědí (měli by vědět), že odvádění těchto duší by se nemělo dít pouze od daného člověka a dost. Toto je způsob, který mnoho nevyřeší. Pokud je diskarnát očištěn a odveden do světla, je vysoká pravděpodobnost (dle mých zjištění 100%), že takováto duše dojde nejenom k pochopení, ale i k vyrovnání se s danými problémy a bude dále pokračovat ve svém duchovním vývoji bez nutnosti ovlivňování lidí.

 

A co si budeme povídat, i závislost je problém, který je třeba řešit. Pokud tato duše je pouze odstraněna z pole člověka, pak v případě cíleného hledání se prostě vrátí zpět, v případě náhodného výběru si najde někoho jiného.

 

 

 

Po odvedení diskarnátů se jednotliví lidé cítí najednou jakoby svoji, nemají potřebu dělat věci, které jim vůbec nesedí a hlavně získají i radost ze života, klid, mír a pohodu. Není to ale všelék na nějaké životní problémy. Ty většinou máme, protože jsme si je sami vybrali, ale o tom již jinde.

 

Problematika diskarnátů není však tak jednoduchá, jak je zde předestřeno. Je nutno počítat se spoustou jiných aspektů, které hledání a očištění takovýchto duší provází. Mnoho duší pracuje jako skryté, tzn. ve chvíli, kdy zjistí, že by se jednalo o jejich případné odstranění, pak jsou schopni se ukrýt, nebo od příslušné osoby se tak vzdálit, že je jen velmi těžké je dohledat. Po ukončení se pak vrací a opět pokračují ve své činnosti (případně nečinnosti) dále.

 

Mnohé bytosti jsou velmi vděčné za tu možnost odvedení, ale existuje velké procento takových, které se všemi dostupnými prostředky brání. Ve všech takovýchto případech existuje pomoc, ale je třeba mít zkušenosti a hlavně předpokládat, že jsou i takové duše, které nás hned tak neposlechnou.

 

Pokud by se někomu zdálo, že si povídáme o jedné či dvou duších, pak musím říci, že ve většině případech, se jedná o desítky až tisíce diskarnátů na jednom člověku. Zároveň, vím však i o případu, kde se pracovalo asi s 200 mil. dušemi zároveň.

 

Napsal Mirek Suchel

Zdroj: www.duchovnispojeni.cz