Víš...

22.03.2018 22:33

 

Víš...

Všechno víš...

Vše máš v sobě...

 

Máš v sobě otázky...

Máš v sobě odpovědi...

Všechny odpovědi...

 

Tak proč hledáš vně...?

Proč druzí mají říkát, jak žít...?

Proč druzí mají říkat, jak být ženou...?

Proč druzí mají říkat, jak být mužem...?

 

Vše je Ti přirozené...

Tak přirozené...

 

Vrať se k sobě...

Vrať se domů...

Domů...

K sobě...

Do svého nitra...

 

Tam je vše, co potřebuješ vědět...

Tam je vše, co potřebuješ k životu...

Tam je návod, jak skutečně žít...

Tam je návod, jak být sám sebou...

 

Nelze předat, co je nepřenosné...

Nelze vysvětlit, co je nevysvětlitelné...

 

Vše je nutno prožít...

Vše je nutno vnímat...

 

Pak si uvědomíš...

Pak poznáš...

Pak víš...

 

Světlo je děj...

Temnota je poznání...

 

Co jsi poznal, žiješ...

Žiješ světlo...

 

Temnota je podvědomí...

Temnota je nevědomí...

Temnota je nepoznané...

 

Podvědomí je, cos znal, ale potlačil...

Nevědomí je, co neznáš, cos ještě nepoznal...

 

Až poznáš, přijde světlo, poznání...

Čím hlouběji půjdeš, tím více poznáváš...

 

Proto čím hlouběji, tím výše...

A jinak to není...

 

Nikdy nepoznáš pouze skrze světlo Vše...

Temnota, nepoznané skýtá, co neznáš...

A to poznáš, až do ní sestoupíš...

 

Poznávej...

Sestupuj...

Zkoumej...

Prolni se...

Žij...

 

Poznáváš vše...

Poznáním mizí strach...

 

Strach je odmítání...

Strach brzdí poznání...

Strach chce pouze světlo...

 

Přijmi strach...

Otevři se poznání...

 

Proč by ses měl bát..???

Čeho se vlastně skutečně bojíš...???

Jakého důsledku...???

Co nejhoršího se může stát...???

Co vlastně nemůžeš prožít...???

 

Až si odpovíš, pochopíš...

Strach je jen pouhá iluze...

Strach je odmítání prožít...

Prožít vše...

 

Vše k nám patří...

Odmítáš prožít část sebe...

 

Proč..???

 

Naučili Tě, že je to bezpečné...

Odmítání sebe je bezpečné..???

 

Skutečně...???

 

Na to si odpověz sám...

Odpověď už v tuto chvíli znáš...❤

 

Azar

Iva Azar Radulayová, 13. 3. 2018