Spiritual Response Therapy (SRT)

 

 

Tato metoda se vymyká z řady běžně používaných způsobů alternativních terapií. Jejím základem je napojení se na své Vyšší Já, které představuje vyšší úroveň vědomí. Tímto způsobem je pak možné zkoumat a řešit vědomé i podvědomé duševní záznamy. Naše duše má všechny informace o tom, co zažila, uložené v tzv. Akašických záznamech. Tímto prostřednictvím je možné zjistit, které nepříznivé energie, programy a bloky si naše duše nese s sebou, následně je odblokovat a nahradit těmi správnými a pozitivními.

 

Naši duši při tomto procesu zbavíme mnoha bloků, nabereme nové zkušenosti a tím urychlíme její vývoj. Tyto bloky, programy či energie mohou pocházet z aktuálního života, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů. Pro naši duši čas neexistuje. Tím, že se při čistění energií a programů uleví duši, uleví se i fyzickému tělu, které se poté může rychleji a efektněji regenerovat a tím úspěšně čelit mnohým nemocem či lépe zvládat nastalé životní situace.

 

Při této terapii se používá kyvadlo, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky, a soustava 40ti tabulek, kde je nastíněna většina problémů, na které naše duše při své cestě může narazit. Před každou prací s klientem se žádá o povolení na práci.

 

Konzultace a spolupráce je pro klienta nenáročná – není zapotřebí absolvovat žádné cviky, postoje ani složité manipulace. Vyžaduje se od něho jen vědomá snaha řešit vlastní problémy. Při čištění energií mnozí klienti vnímají různé pocity, například teplo na hrudi, mrazení na zádech apod. Tyto projevy však trvají velmi krátce a jsou jen důsledkem uvolnění zablokovaných energií a emocí, které v sobě klient dlouho držel. Znamená to, že během čistění nedochází k ničemu jinému než, že tyto energie dostanou možnost se uvolnit. Při terapii si klient často uvědomí, proč vznikly mnohé z jeho problémů. S tímto uvědoměním pak přichází motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu na sebe sama, což je velmi důležitý předpoklad k tomu, aby se staré problémy již nevracely.

 

Výhodou metody SRT je, že práce skrze Vyšší Já je rychlá a mnozí klienti pociťují okamžitou a značnou úlevu. Jedna konzultace metodou SRT trvá přibližně 1 až 2 hodiny. Počet konzultací potřebných k úplnému vyčištění závisí od závažnosti a množství programů, energií a bloků. Ve většině případů postačuje jedna až dvě konzultace.

 

Každý člověk je obdařen svobodnou vůlí. Znamená to, že každý dělá rozhodnutí ve svém životě sám, ať už si to uvědomuje nebo ne. Pokud však k uvědomění skutečně dospěje, přinese mu poznatek přímé odpovědnosti za vlastní činy. Pak si každý může zvolit buď život ve stresu a nemoci, a nebo se může rozhodnout jim čelit a pracovat na svém rozvoji. Proto, pokud se rozhodnete řešit své problémy a přijmout zodpovědnost za vlastní život, může vám být metoda SRT nápomocna. Odměnou za tuto snahu bude pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.

 

Jaké disharmonie můžete metodou SRT řešit:

 •  zablokované energie, které pocházejí z traumatizujících zážitků, konfliktů a stresových situací;

 •  problémy s učením, soustředěním, stresem vůči škole nebo konkrétnímu předmětu;

 •  únavu, nespavost, nedostatek energie, pocit opuštěnosti, nejistoty nebo strachu;

 •  stavy úzkosti, fobie a deprese;

 •  zadrhávání způsobené psychickým traumatem;

 •  většinu alergií, např. potravinová alergie, senná rýma, průdušková astma apod.;

 •  dlouhou trvající bolesti, jejichž příčinu nemůže klasická medicína objasnit;

 •  některé problémy s kůží;

 •  noční pomočování;

 •  příbuzenské, kolegiální nebo partnerské vztahy, zjištěním a vyčištěním vzájemných blokujících energií, závislostí a přísah;

 •  nevyřešené záležitosti a traumatické zkušenosti z minulých životů, které blokují náš rozvoj v současném životě a mnohokrát se podílejí na  rozvoji chorob;

 •  otestovaní, kterých živin, minerálů a vitamínů má tělo nedostatek a z jakých zdrojů je získat;

 •  zablokované, uzavřené a disharmonicky pracující čakry;

 •  přivtělené duše, duchovní paraziti a další entity;

 •  zóny s negativní energií, nacházející se ve vašem bytě, domě či na pracovišti;

 •  od negativních energií je také možné vyčistit rostliny, zvířata a předměty;

 •  vyčištěním energií zablokovaných na úrovni tělesných orgánů a jejich ovlivnění pozitivními vibracemi je možné v mnohých případech umožnit tělu, aby se samo lépe regenerovalo a tak zlepšit stav mnohých nemocí;

 •  neschopnost prožít naplno svůj život a najít si v něm svoje místo.

 

Čím tato metoda není:

 •  náhradou běžné lékařské praxe;

 •  lidovým léčitelstvím;

 •  léčením pomocí přikládání rukou;

 •  šířením náboženství nebo ideologie.

 

 

 

Ty a Tvé duchovní spojení

 

SRT je duchovní proces léčení. Jsme bytosti nekonečného vědomí, které bydlí ve fyzickém těle, jsme tu, abychom se učili a rostli. Jsme na této planetě, jak jsme také byli na spoustě jiných planet a v jiných tělech, aby vědomí, které jsme nabyli v duchovních říších (v rajské zahradě) mohlo být převedeno do praxe. Existují tři hlavní úrovně vědomí, které nás činí takovými, jací jsme.

 1. Vědomá mysl                    programátor (pozoruje a činí rozhodnutí)

 2. Podvědomá mysl              počítač (nahrává a ukládá informace)

 3. Supervědomí                    Vyšší Já (Zdroj, Duch, Světlo v nás, Ježíš v nás)

Vědomá mysl je programátor, který pracuje s našimi pěti smysly. Vědomá mysl je v zásadě objektivní, rozpoznává, rozhoduje, neustále se mění, roste a učí se. Má řeč, nemá žádné vzpomínky a má jen velmi malou paměť.

 

Podvědomá mysl je v zásadě subjektivní. Ukládá vše, co bylo rozpoznáno pěti smysly. Je to sídlo citů. Nikdy nespí, přirozeně se hýbe a stejně jako vědomá mysl, je i ona kanálem pro Vyšší Já. Potřebuje lásku a pozornost, směje se a pláče, má řeč těla, neumí myslet, má spontánní bezděčné funkce a chování, cítí bolest, má úplnou paměť a vše, co bylo v těle zažité, může (umí) vyvolat. Podvědomá mysl odpovídá na povely a provádí automatické tělesné funkce. Prostřednictvím Vyššího Já pracujeme se svým podvědomím, abychom vyčistili nežádoucí programy.

 

Supervědomí (Vyšší Já) je Duch/Zdroj, první důvod, hlavní hybatel. Nemění se, je věčný, je to Duch Svatý, Vyšší Já, perfektní Otec/Matka/Rodiče, Dech, Moudrost. Vyšší Já může pracovat pouze pro naše nejvyšší dobro. Ježíš odkazoval u Vyššího Já na „Otec ve mně". Je to zdroj pravdy a intuice, které se myšlenkami, symboly, ideami a koncepty vyjadřují. Vyšší Já se skládá ze skupiny duší, jejichž hlavní funkce je vést duši jejím vědomím Já, k lásce Ježíšovo Já. Jeho esence je radost a štěstí nad výrokem Ducha prostřednictvím perfektní ideje - muž/žena (ty). Tato skupina má přístup k dalšímu spektru vědomé úrovně.

 

Kyvadlo je nástroj (nezáleží na váze; musí být jen dost lehké, aby se s ním dalo snadno hýbat) na šňůře nebo řetízku. Používá se k získávání odpovědí „ano" a „ne" a k vytvoření bezpečné komunikační cesty mezi podvědomou myslí a Vyšším Já. Při práci s tabulkami se kyvadlo používá jako ukazatel.

 

Ideomotorická odpověď je svalový pohyb, který je podnícen podvědomím. Je to tedy odpověď podvědomí nebo Vyššího Já na danou otázku; tj. odpověď potřebná k označení, které všechny tabulky mají být použity pro identifikaci programů a které mají být prozkoumané. Ideomotorická odpověď také slouží ke kontrole, jestli čištění proběhlo úplně. Také by se dalo říct: Vyšší Já předkládá ideomotorickou odpověď prostřednictvím podvědomí a hýbe s kyvadlem.

Tabulky jsou používané pro určení a nalezení programů.

 

Zdroj: www.spiritualresponse.cz

Kontaktujte nás

Veškerá nabídka služeb spadá do kategorie "alternativní metody",

je svobodnou vůlí každého, jak s informacemi naloží, v žádném případě nenahrazuje ošetření a diagnózu lékařem.

 
 

SRT

Duchovní bytosti

30.09.2014 15:26
  Duchovní bytosti okolo nás     Pokud budeme mluvit o bytostech, jejichž konání se nás více či méně dotýká, pak je třeba znovu připomenout základní principy, na kterých stojí tyto informace:   "Život nezačíná narozením a nekončí smrtí. Tělo člověka je pouze schránka potřebná...

Kdo jsou diskarnáti

30.09.2014 17:33
  Kdo jsou diskarnáti?       Tyto bytosti nejsou nic jiného, než duše, které se po smrti oddělí od lidské schránky, ale z nějakých důvodů se rozhodnou neodejít cestou světla. Tyto duše mají stále ještě mnoho společného se svou lidskou postavou, zachovávají si informace, lidské...

Působení diskarnátů na člověka

30.09.2014 18:50
  Působení diskarnátů na člověka     Já osobně jsem přesvědčen, že toto působení není pozitivní (záměrně jsem působení neoznačil za negativní). Nechci probírat jednotlivé případy, raději bych to shrnul z globálního pohledu – každé přímé ovlivnění vlastního rozhodnutí člověka cizím...
Záznamy: 1 - 3 ze 3

Štítky

 1. 2020 - ROK KOVOVÉ KRYSY PRO HARMONICKÝ DOMOV
 2. Leden 2018
 3. Jak si přitáhnout šťastné partnerství
 4. Lednové NOVINKY
 5. Akce 2018
 6. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2018 ZEMSKÉHO PSA
 7. Terapie Duše
 8. ZIMNÍ SLUNOVRAT 2017 – BRÁNA K NOVÉMU ZHMOTNĚNÍ
 9. Zacházení s energiemi
 10. Dárce
 11. Aromaterapie
 12. Když si něco přeju
 13. Vyváženost prostoru vede k harmonii
 14. Dalajlamova kočka – David Michie
 15. Kineziologie v mém životě
 16. UZDRAV SVOJE TĚLO
 17. ThetaHealing
 18. Rozbor bytu
 19. LETÍCÍ HVĚZDA
 20. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2020 KOVOVÉ KRYSY
 21. Akce 2020
 22. Seminář o ložnici
 23. seminář Ložnice místnost mistrů
 24. Ložnice místnost Mistrů
 25. Ložnice ve směru špatném pro mě dobrém pro partnera
 26. Barvy v koupelně
 27. Kineziologie
 28. Dům do L
 29. webside in english
 30. kam na zahradě ohniště?
 31. Voda na východě
 32. Poděkování
 33. Střed domu
 34. Svah
 35. Balance Complete
 36. 5-denní očistná kůra
 37. Nic není náhoda
 38. AromaTerapie
 39. Duchovní příčina obezity a celulitidy v naší duši
 40. Chcete se uzdravit? Začněte u hlavy
 41. Zasvěcení Shamballa
 42. Harmonie mysli
 43. Jak vytvořit dětské království
 44. Barvy v interiéru
 45. Reference
 46. Kreslení pravou mozkovou hemisférou
 47. Barevnost - živly a směry
 48. Dětský pokoj
 49. Kurz Feng Shui
 50. Diagnostika prostoru
 51. Rozbor prostoru firmy
 52. Otázky a odpovědi Aroma
 53. Pomeranč
 54. Tymián
 55. MultiGreens
 56. Purification
 57. Rozhovory na rádiu ČRO Sever o Feng Shui
 58. 2017 ROK OHNIVÉHO KOHOUTA PRO HARMONICKÝ DOMOV
 59. Nové produkty pro miminka
 60. Kam duše ukrývá svá trápení
 61. Esenciální oleje a jejich podpora
 62. Deprese
 63. O odpuštění
 64. 8 nejdůležitějších myšlenek z knihy Čtyři dohody
 65. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2017 OHNIVÉHO KOHOUTA
 66. Místo dětí bývá nutné léčit rodiče
 67. Nová energie
 68. Thieves
 69. Mandarinka
 70. Terapie