Historie o Spiritual Response Therapy (SRT)

 

Na podzim roku 1985 se naučil Robert E. Detzler, ministr Unity Kostela, prostřednictvím sociologa Dr. Clarka Camerona a jeho ženy Sharon psychologickou metodu terapie, kterou nazývali „Terapii výsledků". Cameron experimentoval s kyvadlem a používal k tomu osm klíčových výroků nebo oblastí k prozkoumání a korigování podvědomých oblastí klienta.

 

Cameron byl přiveden k této základní myšlence terapií Davise Creeka a Leslie LeCron, kteří ve své knize, „Klinická hypnoterapie“ poukazovali na to, že je ideomotorická odpověď velmi cenná pro poznání skrytých zpráv, které způsobují problémy v každodenním životě. Ideomotorická odpověď je fyzický signál, jako zvednutí prstu nebo pohyb oka, vyvolaný podvědomou myslí, jako odpověď na určitou otázku, která vylučuje vědomou mysl.

 

V technikách hypnoterapie ukazuje LeCron kyvadlo jako speciální nástroj, který může být použit pro ideomotorické odpovědi i bez hypnózy. Sedm z osmi klíčových oblastí bylo Cameronem vybráno pro prozkoumání z knihy „Klinické hypnoterapie“. Příběhy o léčení a změnách v životech jako důsledek Cameronových prací zajímaly Detzlera a zamluvil si termín pro sezení na čištění. Pozval proto manžele Cameronovi na dva malé kurzy do kostela, aby otestoval systém dalšími výsledky a také z důvodu vlastního zájmu o tuto metodu. Detzler přesvědčil Cameronovi, že udělá delší tréninkový seminář; Detzler získal dalších pět žáků a každý z nich zaplatil $2500 za dvanáct seminářů, které byly rozprostřeny v rozmezí šesti měsíců.

 

Dodatečně k úvodu do „Terapie výsledků", zahrnoval seminář také čtení a zpracování spousty psychologických a poradenských knih, jakožto i diskuzi o funkčnosti mozku. Po třech měsících v seminářích, použil Detzler tuto metodu s velkým úspěchem a ohodnocením u svých klientů, především při svém poradenství v Unity Kostele (i když se někteří členové vztekali a považovali to za neprokázané). Z důvodu pozitivní odezvy a narůstajícího počtu darů za poradenství byla předsednictvem jeho činnost tolerována a Detzler pokračoval s metodou čištění dál. Než byl seminář ukončen, vylepšil efektivitu tabulek, čímž zkrátil čas k získání správných odpovědí a v důsledku tak šetřil i peníze svých klientů. Také přesvědčil manžele Cameronovi a na příkladech jim ukázal, že u každého klienta je nutné čistit nejen diskarnáty (pozemské duše), ale stejnou důležitost má také průzkum jejich minulých životů.

 

Druhý seminář dělali Cameronovi pod jménem svého průzkumného institutu pro stres v San José, v Kalifornii. Měli celkem osm nových žáků, včetně Mary Ann Detzler a Mary Marie Satterlee (také ministryně Spiritual Response Asociace).

 

Robert začal rozšiřovat metodu s duchovními aspekty pro pět dalších klíčů (na Tab. 4A, dědictví, diskarnáti/bloky & interference, minulé životy/jiné dimenze, budoucí životy a strach). Vytvořil vějířovité tabulky pro zrychlení práce. Začal psát o tomto systému knihu, „Tvá myšlenková síť“ (Your Mind Net), která vyšla v roce 1988, krátce poté, co ukončil svůj první seminář této metody. Později byla kniha přepracovaná a změněn její název na „Cesta ke Svobodě“ (The Freedom Path).

 

Jeho práce a poptávka po seminářích neustále rostla, než pak kostel v květnu 1989 opustil, aby se naplno věnoval Spiritual Response Therapy (jak nyní nazýval tuto o duchovní verzi rozšířenou verzi práce čištění). V té době měl přibližně osmnáct tabulek a mladou pracovní skupinu, která hledala uznání jako církev v Kalifornii.

V lednu 1990 se přestěhoval Detzler do státu Washington a cestoval do různých koutů USA, kde pořádal semináře. Představil SRT na „konferenci kyvadelníků" na západním pobřeží v červnu 1989 a 1990, stejně tak i na národní „konferenci kyvadelníků" v Danville, ve Vermontu v roce 1989.

 

Do září 1991 naučil přes 500 žáků základní principy SRT. V květnu 1991 byla založena Spritual Response Association ve státě Washington a poté uznána společností IRS jako veřejně prospěšná náboženská organizace, která se zabývá učením. Kalifornská církev byla rozpuštěna. Robert a Mary Ann Detzlerovi navštívili v listopadu 1994 v Anglii výstavu „Světové setkání o léčení", kde Robert tento systém představil. V následujících letech navštívili tuto výstavu ještě jednou a Robert zde provedl základní kurz SRT.

 

V prosinci 2002 měla asociace 2500 jmen na seznamu adres a přesně 1100 z nich odebíralo měsíční oběžník „Vzestup" (Ascencion). Žáci/praktikanti existují mimo USA a Kanadu také ve Venezuele, Kolumbii, Anglii, Francii, Holandsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Německu, Rakousku, Řecku, Španělsku, Austrálii, Novém Zélandu a Malajsii. Jsme skutečně mezinárodní organizací pracovníků světla. Máme v USA celkem 52 certifikovaných konzultantů, plus dva v Kanadě, 25 v Evropě a 30-40 ve Venezuele. Počet učitelů je v USA 41, k tomu 3 v Kanadě, 14 v Evropě a 12 nebo více ve Venezuele. Navíc existuje osm certifikovaných učitelů, kteří smějí učit Spiritual Restructuring. Máme pět ordinujících ministrů/vůdců, kteří se po celém světě snaží o to, aby byla duchovní pravda prožívaná a vyučovaná. Počet konzultantů a učitelů neustále roste a další nové oblasti světa se pro tuto práci průběžně otevírají.

 

Od roku 1997 vyšly dvě Robertovy knihy ve španělštině, a všechny tři byly v roce 2003 přeloženy a vytištěny v řečtině. Pět kapitol z knihy “Osvobození duše“ (Soul Re-Creation) a výukové podklady byly přeloženy do španělštiny, češtiny, polštiny, maďarštiny a němčiny; s výhledem překladu všech ostatních materiálů.

Skripta pro Spiritual Restructuring byla částečně zkrácena, a také přeložena do výše zmíněných jazyků. Robert prováděl semináře Spiritual Restructuringu v Německu/Rakousku v roce 2003. Někteří členové SRT rodiny pracují na překladu tabulek do francouzštiny, čínštiny, korejštiny a ruštiny, aby i v těchto lokalitách mohli nabídnout své kurzy.

 

V roce 2005 probíhaly v USA a Německu první semináře „Duchovní vedení" (Spiritual Leadership) s plány na další pokračování.

Roku 2006 vyvinulo předsednictvo pro další zlepšení kvality SRT praktikantů celosvětovou nabídku semináře „SRT Intensive Skill Class" v rozsahu čtyř učebních dnů, který může být proveden jen prostřednictvím SRA a vybranými učiteli.

V roce 2003 vyšla kniha „Osvobození Duše“, následně pak v roce 2005 kniha „Cesta ke Svobodě“ v češtině.

 

Zdroj: www.spiritualresponse.cz

SRT

Působení diskarnátů na člověka

30.09.2014 18:50
  Působení diskarnátů na člověka     Já osobně jsem přesvědčen, že toto působení není pozitivní (záměrně jsem působení neoznačil za negativní). Nechci probírat jednotlivé případy, raději bych to shrnul z globálního pohledu – každé přímé ovlivnění vlastního rozhodnutí člověka cizím...

Kdo jsou diskarnáti

30.09.2014 17:33
  Kdo jsou diskarnáti?       Tyto bytosti nejsou nic jiného, než duše, které se po smrti oddělí od lidské schránky, ale z nějakých důvodů se rozhodnou neodejít cestou světla. Tyto duše mají stále ještě mnoho společného se svou lidskou postavou, zachovávají si informace, lidské...

Duchovní bytosti

30.09.2014 15:26
  Duchovní bytosti okolo nás     Pokud budeme mluvit o bytostech, jejichž konání se nás více či méně dotýká, pak je třeba znovu připomenout základní principy, na kterých stojí tyto informace:   "Život nezačíná narozením a nekončí smrtí. Tělo člověka je pouze schránka potřebná...

Štítky

 1. Kovová postel
 2. Lemon Myrtle
 3. 2018 - ROK ZEMSKÉHO PSA PRO HARMONICKÝ DOMOV
 4. TKDM
 5. Jak si přitáhnout a podpořit šťastné partnerství
 6. Víš
 7. Vztahy!
 8. OSHO: O ženách
 9. Člověk vykonávající práci své duše
 10. Psi a kočky zlepšují zdraví svých majitelů
 11. Blue Tansy
 12. Leden 2018
 13. Aromaterapie
 14. Dárce
 15. Zacházení s energiemi
 16. ZIMNÍ SLUNOVRAT 2017 – BRÁNA K NOVÉMU ZHMOTNĚNÍ
 17. Terapie Duše
 18. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2018 ZEMSKÉHO PSA
 19. Akce 2018
 20. Lednové NOVINKY
 21. Jak si přitáhnout šťastné partnerství
 22. ODPUSŤTE SVÝM RODIČŮM
 23. Lemongrass
 24. PanAway
 25. Střed domu
 26. Poděkování
 27. Voda na východě
 28. kam na zahradě ohniště?
 29. webside in english
 30. Dům do L
 31. Kineziologie
 32. Barvy v koupelně
 33. Ložnice místnost Mistrů
 34. Svah
 35. LETÍCÍ HVĚZDA
 36. StressAway
 37. Relieve It
 38. Hydratační krém se santálovým dřevem
 39. Frankincense
 40. Detoxzyme
 41. Čistící prostředky Thieves
 42. Články Harmonie mysli
 43. ThetaHealing
 44. Rozbor bytu
 45. Podzim
 46. Terapie
 47. Harmonie mysli
 48. Zasvěcení Shamballa
 49. Chcete se uzdravit? Začněte u hlavy
 50. Duchovní příčina obezity a celulitidy v naší duši
 51. AromaTerapie
 52. Nic není náhoda
 53. Otázky a odpovědi Aroma
 54. Pomeranč
 55. Tymián
 56. Otázky a odpovědi FengShui
 57. Newsletter září 2016
 58. Rozbor prostoru firmy
 59. Diagnostika prostoru
 60. Kurz Feng Shui
 61. Dětský pokoj
 62. Barevnost - živly a směry
 63. Kreslení pravou mozkovou hemisférou
 64. Reference
 65. Barvy v interiéru
 66. Jak vytvořit dětské království
 67. Mandarinka
 68. Thieves
 69. Nová energie
 70. Rozhovory na rádiu ČRO Sever o Feng Shui
 71. Purification
 72. MultiGreens
 73. 5-denní očistná kůra
 74. Balance Complete
 75. UZDRAV SVOJE TĚLO
 76. Kineziologie v mém životě
 77. Dalajlamova kočka – David Michie
 78. Vyváženost prostoru vede k harmonii
 79. 2017 ROK OHNIVÉHO KOHOUTA PRO HARMONICKÝ DOMOV
 80. Nové produkty pro miminka
 81. Místo dětí bývá nutné léčit rodiče
 82. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2017 OHNIVÉHO KOHOUTA
 83. 8 nejdůležitějších myšlenek z knihy Čtyři dohody
 84. O odpuštění
 85. Deprese
 86. Pálení čarodějnic
 87. Esenciální oleje a jejich podpora
 88. Kam duše ukrývá svá trápení
 89. Souvislost s tím co se nám děje
 90. Když si něco přeju