Historie o Spiritual Response Therapy (SRT)

 

Na podzim roku 1985 se naučil Robert E. Detzler, ministr Unity Kostela, prostřednictvím sociologa Dr. Clarka Camerona a jeho ženy Sharon psychologickou metodu terapie, kterou nazývali „Terapii výsledků". Cameron experimentoval s kyvadlem a používal k tomu osm klíčových výroků nebo oblastí k prozkoumání a korigování podvědomých oblastí klienta.

 

Cameron byl přiveden k této základní myšlence terapií Davise Creeka a Leslie LeCron, kteří ve své knize, „Klinická hypnoterapie“ poukazovali na to, že je ideomotorická odpověď velmi cenná pro poznání skrytých zpráv, které způsobují problémy v každodenním životě. Ideomotorická odpověď je fyzický signál, jako zvednutí prstu nebo pohyb oka, vyvolaný podvědomou myslí, jako odpověď na určitou otázku, která vylučuje vědomou mysl.

 

V technikách hypnoterapie ukazuje LeCron kyvadlo jako speciální nástroj, který může být použit pro ideomotorické odpovědi i bez hypnózy. Sedm z osmi klíčových oblastí bylo Cameronem vybráno pro prozkoumání z knihy „Klinické hypnoterapie“. Příběhy o léčení a změnách v životech jako důsledek Cameronových prací zajímaly Detzlera a zamluvil si termín pro sezení na čištění. Pozval proto manžele Cameronovi na dva malé kurzy do kostela, aby otestoval systém dalšími výsledky a také z důvodu vlastního zájmu o tuto metodu. Detzler přesvědčil Cameronovi, že udělá delší tréninkový seminář; Detzler získal dalších pět žáků a každý z nich zaplatil $2500 za dvanáct seminářů, které byly rozprostřeny v rozmezí šesti měsíců.

 

Dodatečně k úvodu do „Terapie výsledků", zahrnoval seminář také čtení a zpracování spousty psychologických a poradenských knih, jakožto i diskuzi o funkčnosti mozku. Po třech měsících v seminářích, použil Detzler tuto metodu s velkým úspěchem a ohodnocením u svých klientů, především při svém poradenství v Unity Kostele (i když se někteří členové vztekali a považovali to za neprokázané). Z důvodu pozitivní odezvy a narůstajícího počtu darů za poradenství byla předsednictvem jeho činnost tolerována a Detzler pokračoval s metodou čištění dál. Než byl seminář ukončen, vylepšil efektivitu tabulek, čímž zkrátil čas k získání správných odpovědí a v důsledku tak šetřil i peníze svých klientů. Také přesvědčil manžele Cameronovi a na příkladech jim ukázal, že u každého klienta je nutné čistit nejen diskarnáty (pozemské duše), ale stejnou důležitost má také průzkum jejich minulých životů.

 

Druhý seminář dělali Cameronovi pod jménem svého průzkumného institutu pro stres v San José, v Kalifornii. Měli celkem osm nových žáků, včetně Mary Ann Detzler a Mary Marie Satterlee (také ministryně Spiritual Response Asociace).

 

Robert začal rozšiřovat metodu s duchovními aspekty pro pět dalších klíčů (na Tab. 4A, dědictví, diskarnáti/bloky & interference, minulé životy/jiné dimenze, budoucí životy a strach). Vytvořil vějířovité tabulky pro zrychlení práce. Začal psát o tomto systému knihu, „Tvá myšlenková síť“ (Your Mind Net), která vyšla v roce 1988, krátce poté, co ukončil svůj první seminář této metody. Později byla kniha přepracovaná a změněn její název na „Cesta ke Svobodě“ (The Freedom Path).

 

Jeho práce a poptávka po seminářích neustále rostla, než pak kostel v květnu 1989 opustil, aby se naplno věnoval Spiritual Response Therapy (jak nyní nazýval tuto o duchovní verzi rozšířenou verzi práce čištění). V té době měl přibližně osmnáct tabulek a mladou pracovní skupinu, která hledala uznání jako církev v Kalifornii.

V lednu 1990 se přestěhoval Detzler do státu Washington a cestoval do různých koutů USA, kde pořádal semináře. Představil SRT na „konferenci kyvadelníků" na západním pobřeží v červnu 1989 a 1990, stejně tak i na národní „konferenci kyvadelníků" v Danville, ve Vermontu v roce 1989.

 

Do září 1991 naučil přes 500 žáků základní principy SRT. V květnu 1991 byla založena Spritual Response Association ve státě Washington a poté uznána společností IRS jako veřejně prospěšná náboženská organizace, která se zabývá učením. Kalifornská církev byla rozpuštěna. Robert a Mary Ann Detzlerovi navštívili v listopadu 1994 v Anglii výstavu „Světové setkání o léčení", kde Robert tento systém představil. V následujících letech navštívili tuto výstavu ještě jednou a Robert zde provedl základní kurz SRT.

 

V prosinci 2002 měla asociace 2500 jmen na seznamu adres a přesně 1100 z nich odebíralo měsíční oběžník „Vzestup" (Ascencion). Žáci/praktikanti existují mimo USA a Kanadu také ve Venezuele, Kolumbii, Anglii, Francii, Holandsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Německu, Rakousku, Řecku, Španělsku, Austrálii, Novém Zélandu a Malajsii. Jsme skutečně mezinárodní organizací pracovníků světla. Máme v USA celkem 52 certifikovaných konzultantů, plus dva v Kanadě, 25 v Evropě a 30-40 ve Venezuele. Počet učitelů je v USA 41, k tomu 3 v Kanadě, 14 v Evropě a 12 nebo více ve Venezuele. Navíc existuje osm certifikovaných učitelů, kteří smějí učit Spiritual Restructuring. Máme pět ordinujících ministrů/vůdců, kteří se po celém světě snaží o to, aby byla duchovní pravda prožívaná a vyučovaná. Počet konzultantů a učitelů neustále roste a další nové oblasti světa se pro tuto práci průběžně otevírají.

 

Od roku 1997 vyšly dvě Robertovy knihy ve španělštině, a všechny tři byly v roce 2003 přeloženy a vytištěny v řečtině. Pět kapitol z knihy “Osvobození duše“ (Soul Re-Creation) a výukové podklady byly přeloženy do španělštiny, češtiny, polštiny, maďarštiny a němčiny; s výhledem překladu všech ostatních materiálů.

Skripta pro Spiritual Restructuring byla částečně zkrácena, a také přeložena do výše zmíněných jazyků. Robert prováděl semináře Spiritual Restructuringu v Německu/Rakousku v roce 2003. Někteří členové SRT rodiny pracují na překladu tabulek do francouzštiny, čínštiny, korejštiny a ruštiny, aby i v těchto lokalitách mohli nabídnout své kurzy.

 

V roce 2005 probíhaly v USA a Německu první semináře „Duchovní vedení" (Spiritual Leadership) s plány na další pokračování.

Roku 2006 vyvinulo předsednictvo pro další zlepšení kvality SRT praktikantů celosvětovou nabídku semináře „SRT Intensive Skill Class" v rozsahu čtyř učebních dnů, který může být proveden jen prostřednictvím SRA a vybranými učiteli.

V roce 2003 vyšla kniha „Osvobození Duše“, následně pak v roce 2005 kniha „Cesta ke Svobodě“ v češtině.

 

Zdroj: www.spiritualresponse.cz

SRT

Působení diskarnátů na člověka

30.09.2014 18:50
  Působení diskarnátů na člověka     Já osobně jsem přesvědčen, že toto působení není pozitivní (záměrně jsem působení neoznačil za negativní). Nechci probírat jednotlivé případy, raději bych to shrnul z globálního pohledu – každé přímé ovlivnění vlastního rozhodnutí člověka cizím...

Kdo jsou diskarnáti

30.09.2014 17:33
  Kdo jsou diskarnáti?       Tyto bytosti nejsou nic jiného, než duše, které se po smrti oddělí od lidské schránky, ale z nějakých důvodů se rozhodnou neodejít cestou světla. Tyto duše mají stále ještě mnoho společného se svou lidskou postavou, zachovávají si informace, lidské...

Duchovní bytosti

30.09.2014 15:26
  Duchovní bytosti okolo nás     Pokud budeme mluvit o bytostech, jejichž konání se nás více či méně dotýká, pak je třeba znovu připomenout základní principy, na kterých stojí tyto informace:   "Život nezačíná narozením a nekončí smrtí. Tělo člověka je pouze schránka potřebná...

Štítky

 1. 2017 ROK OHNIVÉHO KOHOUTA PRO HARMONICKÝ DOMOV
 2. Aromaterapie
 3. Dárce
 4. Zacházení s energiemi
 5. ZIMNÍ SLUNOVRAT 2017 – BRÁNA K NOVÉMU ZHMOTNĚNÍ
 6. Terapie Duše
 7. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2018 ZEMSKÉHO PSA
 8. Akce 2018
 9. Lednové NOVINKY
 10. Jak si přitáhnout šťastné partnerství
 11. Kovová postel
 12. Když si něco přeju
 13. Rozhovory na rádiu ČRO Sever o Feng Shui
 14. Purification
 15. MultiGreens
 16. 5-denní očistná kůra
 17. Balance Complete
 18. UZDRAV SVOJE TĚLO
 19. Kineziologie v mém životě
 20. Dalajlamova kočka – David Michie
 21. Vyváženost prostoru vede k harmonii
 22. Leden 2018
 23. Blue Tansy
 24. Lemon Myrtle
 25. Wintergreen
 26. PanAway
 27. StressAway
 28. Relieve It
 29. Hydratační krém se santálovým dřevem
 30. Frankincense
 31. Detoxzyme
 32. Čistící prostředky Thieves
 33. Články Harmonie mysli
 34. Eucalyptus Radiata
 35. Lemongrass
 36. 2018 - ROK ZEMSKÉHO PSA PRO HARMONICKÝ DOMOV
 37. TKDM
 38. Jak si přitáhnout a podpořit šťastné partnerství
 39. Víš
 40. Vztahy!
 41. OSHO: O ženách
 42. Člověk vykonávající práci své duše
 43. Psi a kočky zlepšují zdraví svých majitelů
 44. ODPUSŤTE SVÝM RODIČŮM
 45. ThetaHealing
 46. Feng-Shui a barvy v interiéru v MB
 47. Návrh nového domu
 48. 2019 - ROK ZEMSKÉHO VEPŘE PRO HARMONICKÝ DOMOV
 49. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2016 OHNIVÉ OPICE
 50. 2016 ROK OHNIVÉ OPICE PRO HARMONICKÝ DOMOV
 51. Jak vytvořit dětské království
 52. Vaše mysl dokáže měnit realitu
 53. Nemoci potřebujeme k varování
 54. Citron
 55. Máta
 56. Barvy v interiéru
 57. Kreslení pravou mozkovou hemisférou
 58. Rozbor prostoru firmy
 59. Diagnostika prostoru
 60. Hlavní vstup
 61. Archiv článků
 62. Kurz Feng shui - nechte se také inspirovat ke změnám
 63. Dětský pokoj
 64. Ostatní články
 65. Noční můry v dětském pokoji
 66. Barevnost - živly a směry
 67. Newsletter září 2016
 68. Otázky a odpovědi FengShui
 69. Harmonie mysli
 70. Místo dětí bývá nutné léčit rodiče
 71. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2017 OHNIVÉHO KOHOUTA
 72. 8 nejdůležitějších myšlenek z knihy Čtyři dohody
 73. O odpuštění
 74. Deprese
 75. Pálení čarodějnic
 76. Esenciální oleje a jejich podpora
 77. Kam duše ukrývá svá trápení
 78. Souvislost s tím co se nám děje
 79. Nová energie
 80. Thieves
 81. Zasvěcení Shamballa
 82. Chcete se uzdravit? Začněte u hlavy
 83. Duchovní příčina obezity a celulitidy v naší duši
 84. AromaTerapie
 85. Nic není náhoda
 86. Otázky a odpovědi Aroma
 87. Pomeranč
 88. Tymián
 89. Mandarinka
 90. Nové produkty pro miminka