Historie o Spiritual Response Therapy (SRT)

 

Na podzim roku 1985 se naučil Robert E. Detzler, ministr Unity Kostela, prostřednictvím sociologa Dr. Clarka Camerona a jeho ženy Sharon psychologickou metodu terapie, kterou nazývali „Terapii výsledků". Cameron experimentoval s kyvadlem a používal k tomu osm klíčových výroků nebo oblastí k prozkoumání a korigování podvědomých oblastí klienta.

 

Cameron byl přiveden k této základní myšlence terapií Davise Creeka a Leslie LeCron, kteří ve své knize, „Klinická hypnoterapie“ poukazovali na to, že je ideomotorická odpověď velmi cenná pro poznání skrytých zpráv, které způsobují problémy v každodenním životě. Ideomotorická odpověď je fyzický signál, jako zvednutí prstu nebo pohyb oka, vyvolaný podvědomou myslí, jako odpověď na určitou otázku, která vylučuje vědomou mysl.

 

V technikách hypnoterapie ukazuje LeCron kyvadlo jako speciální nástroj, který může být použit pro ideomotorické odpovědi i bez hypnózy. Sedm z osmi klíčových oblastí bylo Cameronem vybráno pro prozkoumání z knihy „Klinické hypnoterapie“. Příběhy o léčení a změnách v životech jako důsledek Cameronových prací zajímaly Detzlera a zamluvil si termín pro sezení na čištění. Pozval proto manžele Cameronovi na dva malé kurzy do kostela, aby otestoval systém dalšími výsledky a také z důvodu vlastního zájmu o tuto metodu. Detzler přesvědčil Cameronovi, že udělá delší tréninkový seminář; Detzler získal dalších pět žáků a každý z nich zaplatil $2500 za dvanáct seminářů, které byly rozprostřeny v rozmezí šesti měsíců.

 

Dodatečně k úvodu do „Terapie výsledků", zahrnoval seminář také čtení a zpracování spousty psychologických a poradenských knih, jakožto i diskuzi o funkčnosti mozku. Po třech měsících v seminářích, použil Detzler tuto metodu s velkým úspěchem a ohodnocením u svých klientů, především při svém poradenství v Unity Kostele (i když se někteří členové vztekali a považovali to za neprokázané). Z důvodu pozitivní odezvy a narůstajícího počtu darů za poradenství byla předsednictvem jeho činnost tolerována a Detzler pokračoval s metodou čištění dál. Než byl seminář ukončen, vylepšil efektivitu tabulek, čímž zkrátil čas k získání správných odpovědí a v důsledku tak šetřil i peníze svých klientů. Také přesvědčil manžele Cameronovi a na příkladech jim ukázal, že u každého klienta je nutné čistit nejen diskarnáty (pozemské duše), ale stejnou důležitost má také průzkum jejich minulých životů.

 

Druhý seminář dělali Cameronovi pod jménem svého průzkumného institutu pro stres v San José, v Kalifornii. Měli celkem osm nových žáků, včetně Mary Ann Detzler a Mary Marie Satterlee (také ministryně Spiritual Response Asociace).

 

Robert začal rozšiřovat metodu s duchovními aspekty pro pět dalších klíčů (na Tab. 4A, dědictví, diskarnáti/bloky & interference, minulé životy/jiné dimenze, budoucí životy a strach). Vytvořil vějířovité tabulky pro zrychlení práce. Začal psát o tomto systému knihu, „Tvá myšlenková síť“ (Your Mind Net), která vyšla v roce 1988, krátce poté, co ukončil svůj první seminář této metody. Později byla kniha přepracovaná a změněn její název na „Cesta ke Svobodě“ (The Freedom Path).

 

Jeho práce a poptávka po seminářích neustále rostla, než pak kostel v květnu 1989 opustil, aby se naplno věnoval Spiritual Response Therapy (jak nyní nazýval tuto o duchovní verzi rozšířenou verzi práce čištění). V té době měl přibližně osmnáct tabulek a mladou pracovní skupinu, která hledala uznání jako církev v Kalifornii.

V lednu 1990 se přestěhoval Detzler do státu Washington a cestoval do různých koutů USA, kde pořádal semináře. Představil SRT na „konferenci kyvadelníků" na západním pobřeží v červnu 1989 a 1990, stejně tak i na národní „konferenci kyvadelníků" v Danville, ve Vermontu v roce 1989.

 

Do září 1991 naučil přes 500 žáků základní principy SRT. V květnu 1991 byla založena Spritual Response Association ve státě Washington a poté uznána společností IRS jako veřejně prospěšná náboženská organizace, která se zabývá učením. Kalifornská církev byla rozpuštěna. Robert a Mary Ann Detzlerovi navštívili v listopadu 1994 v Anglii výstavu „Světové setkání o léčení", kde Robert tento systém představil. V následujících letech navštívili tuto výstavu ještě jednou a Robert zde provedl základní kurz SRT.

 

V prosinci 2002 měla asociace 2500 jmen na seznamu adres a přesně 1100 z nich odebíralo měsíční oběžník „Vzestup" (Ascencion). Žáci/praktikanti existují mimo USA a Kanadu také ve Venezuele, Kolumbii, Anglii, Francii, Holandsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Německu, Rakousku, Řecku, Španělsku, Austrálii, Novém Zélandu a Malajsii. Jsme skutečně mezinárodní organizací pracovníků světla. Máme v USA celkem 52 certifikovaných konzultantů, plus dva v Kanadě, 25 v Evropě a 30-40 ve Venezuele. Počet učitelů je v USA 41, k tomu 3 v Kanadě, 14 v Evropě a 12 nebo více ve Venezuele. Navíc existuje osm certifikovaných učitelů, kteří smějí učit Spiritual Restructuring. Máme pět ordinujících ministrů/vůdců, kteří se po celém světě snaží o to, aby byla duchovní pravda prožívaná a vyučovaná. Počet konzultantů a učitelů neustále roste a další nové oblasti světa se pro tuto práci průběžně otevírají.

 

Od roku 1997 vyšly dvě Robertovy knihy ve španělštině, a všechny tři byly v roce 2003 přeloženy a vytištěny v řečtině. Pět kapitol z knihy “Osvobození duše“ (Soul Re-Creation) a výukové podklady byly přeloženy do španělštiny, češtiny, polštiny, maďarštiny a němčiny; s výhledem překladu všech ostatních materiálů.

Skripta pro Spiritual Restructuring byla částečně zkrácena, a také přeložena do výše zmíněných jazyků. Robert prováděl semináře Spiritual Restructuringu v Německu/Rakousku v roce 2003. Někteří členové SRT rodiny pracují na překladu tabulek do francouzštiny, čínštiny, korejštiny a ruštiny, aby i v těchto lokalitách mohli nabídnout své kurzy.

 

V roce 2005 probíhaly v USA a Německu první semináře „Duchovní vedení" (Spiritual Leadership) s plány na další pokračování.

Roku 2006 vyvinulo předsednictvo pro další zlepšení kvality SRT praktikantů celosvětovou nabídku semináře „SRT Intensive Skill Class" v rozsahu čtyř učebních dnů, který může být proveden jen prostřednictvím SRA a vybranými učiteli.

V roce 2003 vyšla kniha „Osvobození Duše“, následně pak v roce 2005 kniha „Cesta ke Svobodě“ v češtině.

 

Zdroj: www.spiritualresponse.cz

SRT

Působení diskarnátů na člověka

30.09.2014 18:50
  Působení diskarnátů na člověka     Já osobně jsem přesvědčen, že toto působení není pozitivní (záměrně jsem působení neoznačil za negativní). Nechci probírat jednotlivé případy, raději bych to shrnul z globálního pohledu – každé přímé ovlivnění vlastního rozhodnutí člověka cizím...

Kdo jsou diskarnáti

30.09.2014 17:33
  Kdo jsou diskarnáti?       Tyto bytosti nejsou nic jiného, než duše, které se po smrti oddělí od lidské schránky, ale z nějakých důvodů se rozhodnou neodejít cestou světla. Tyto duše mají stále ještě mnoho společného se svou lidskou postavou, zachovávají si informace, lidské...

Duchovní bytosti

30.09.2014 15:26
  Duchovní bytosti okolo nás     Pokud budeme mluvit o bytostech, jejichž konání se nás více či méně dotýká, pak je třeba znovu připomenout základní principy, na kterých stojí tyto informace:   "Život nezačíná narozením a nekončí smrtí. Tělo člověka je pouze schránka potřebná...

Štítky

 1. Terapie Duše
 2. OSHO: O ženách
 3. Člověk vykonávající práci své duše
 4. Psi a kočky zlepšují zdraví svých majitelů
 5. Lemongrass
 6. Eucalyptus Radiata
 7. Wintergreen
 8. PanAway
 9. StressAway
 10. Relieve It
 11. Vztahy!
 12. Víš
 13. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2018 ZEMSKÉHO PSA
 14. Akce 2018
 15. Lednové NOVINKY
 16. Jak si přitáhnout šťastné partnerství
 17. Leden 2018
 18. Blue Tansy
 19. Lemon Myrtle
 20. 2018 - ROK ZEMSKÉHO PSA PRO HARMONICKÝ DOMOV
 21. TKDM
 22. Hydratační krém se santálovým dřevem
 23. Frankincense
 24. Detoxzyme
 25. Dům do L
 26. Kineziologie
 27. Barvy v koupelně
 28. Ložnice ve směru špatném pro mě dobrém pro partnera
 29. Ložnice místnost Mistrů
 30. seminář Ložnice místnost mistrů
 31. Seminář o ložnici
 32. Akce 2020
 33. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2020 KOVOVÉ KRYSY
 34. webside in english
 35. kam na zahradě ohniště?
 36. Čistící prostředky Thieves
 37. Články Harmonie mysli
 38. ThetaHealing
 39. Rozbor bytu
 40. LETÍCÍ HVĚZDA
 41. Svah
 42. Střed domu
 43. Poděkování
 44. Voda na východě
 45. 2020 - ROK KOVOVÉ KRYSY PRO HARMONICKÝ DOMOV
 46. Terapie
 47. Chcete se uzdravit? Začněte u hlavy
 48. Duchovní příčina obezity a celulitidy v naší duši
 49. AromaTerapie
 50. Nic není náhoda
 51. Otázky a odpovědi Aroma
 52. Pomeranč
 53. Tymián
 54. Mandarinka
 55. Thieves
 56. Zasvěcení Shamballa
 57. Harmonie mysli
 58. Rozbor prostoru firmy
 59. Diagnostika prostoru
 60. Kurz Feng Shui
 61. Dětský pokoj
 62. Barevnost - živly a směry
 63. Kreslení pravou mozkovou hemisférou
 64. Reference
 65. Barvy v interiéru
 66. Jak vytvořit dětské království
 67. Nová energie
 68. Místo dětí bývá nutné léčit rodiče
 69. LETÍCÍ HVĚZDA PRO ROK 2017 OHNIVÉHO KOHOUTA
 70. Balance Complete
 71. UZDRAV SVOJE TĚLO
 72. Kineziologie v mém životě
 73. Dalajlamova kočka – David Michie
 74. Vyváženost prostoru vede k harmonii
 75. Když si něco přeju
 76. Aromaterapie
 77. Dárce
 78. Zacházení s energiemi
 79. 5-denní očistná kůra
 80. MultiGreens
 81. 8 nejdůležitějších myšlenek z knihy Čtyři dohody
 82. O odpuštění
 83. Deprese
 84. Esenciální oleje a jejich podpora
 85. Kam duše ukrývá svá trápení
 86. Nové produkty pro miminka
 87. 2017 ROK OHNIVÉHO KOHOUTA PRO HARMONICKÝ DOMOV
 88. Rozhovory na rádiu ČRO Sever o Feng Shui
 89. Purification
 90. ZIMNÍ SLUNOVRAT 2017 – BRÁNA K NOVÉMU ZHMOTNĚNÍ