Skryté poslání domácích zvířat

18.11.2023


🐾Nyní v těchto silných energetických obdobích, tak jako i v dalších během roku (rovnodennost, Samhain, slunovrat, zatmění, portály…), je otevřená energetická brána, o které dobře ví hlavně zvířata, která cítí, že jim je tato energie nápomocná k jemnějšímu a snadnějšímu přechodu na druhý břeh. Zvířata cítí, kdy přichází jejich čas a vědomě se na to připravují…! Proto se nedivte, že najednou právě teď odejdou… ono to vlastně až tak najednou není! Jen proto, že je dostatečně nevnímáme, tak si nevšimneme toho, že nastal jejich čas… a nemusí to být stářím či nemocí.

Je také možné v tomto období sledovat zvláštní reakce zvířat.

Zvířata energetické vlivy a posuny vnímají mnohem dříve a intenzivněji než lidé. Mohou někdy reagovat zmateně, vyplašeně nebo agresivně na různé podněty. Mohou mít tendenci se více toulat a schovávat. Také se mohou objevit žaludeční či střevní potíže, je to jejich forma očisty. Pokud máte pocit, že je váš chlupáč nyní stále unavený a pořád jen spí, nechte ho odpočívat, potřebuje se zregenerovat.

I volně žijící zvířata mohou reagovat zmateně a neadekvátně, proto pokud jdete do přírody buďte více ohleduplní a snažte se zachovat ticho a klid. Respektujte přirozenost přírody.


🐾Zvířata, ať už je to kočka, pes či kůň… si nás vybírají cíleně, aby nám pomohli s našimi bolestmi fyzickými i psychickými. Moc dobře předem ví do čeho jdou a dělají to rádi, a proto není třeba cítit vinu za to, že i s naší nemocí odcházejí. Jen je třeba věnovat pozornost jejich chování a snažit se pochopit důvod. Když ho totiž pochopíme včas, pak nemusí náš chlupáč odejít či zemřít na naši nemoc…

Zvířata cítí naši bolest, strach i trápení, všechny emoce, které prožíváme. Dokážou si načíst naše energetické pole svým citlivým vnímáním, ale i výborným čichem. Dle naší řeči těla dokáží odhadnout náš aktuální stav, a to, jak se právě cítíme. Tohle dokáží už z krátké vzdálenosti a nemusí se vás ani dotknout, proto vycítí nebezpečí a reagují různě i na úplně cizí lidi. Pokud vás už zvíře nějakou dobu zná a je na vás napojené, pak si vás načte i na velkou vzdálenost. Proto také ví, že už se vracíte domů nebo že se něco děje…

🐾Není to jen o tom, že nás přijdou vyléčit a odejdou! Je to hlavně o tom, že nás přišli naučit, jak přirozeně léčit vlastní tělo, předcházet nemocem, vyhýbat se nezdravým návykům, vnímat místo a prostředí kde žijeme a jak na nás působí… vnímat lidi kolem sebe, s kým se cítíme dobře a s kým ne… A naučit se vybírat si koho si vpustíme do života… všímat si více věcí kolem, umět se zastavit a prožívat přítomný okamžik… Jako malé děti tohle dobře umíme, ale většinou jsme na to zapomněli.

Přicházejí nás tedy nejen léčit, ale i ukázat, jak změnit přístup, abychom se už netrápili nebo znovu neonemocněli či jak máme rozeznávat to, jak se ostatní lidé k nám chovají a zda je to pro nás prospěšné… Proto bychom jim měli dobře naslouchat, vnímat je s pokorou a učit se od nich. Pozorujte svoji kočku nebo psa, jak se chová, když k vám přijde na návštěvu přítel nebo kamarádka…!? Podrobněji o tom mluvím na 3hodinovém webináři "Zvíře jako zrcadlo naší Duše", který je k dispozici jako záznam v sekci webináře. Nebo se můžete předběžně přihlásit na kurz "Komunikace se zvířaty".


🐾Obzvláště kočky jsou sebevědomé a striktní učitelky a léčitelky. Učí nás zdravé sebevědomí, sebelásku a rozhodovat se sama za sebe… "Dělám jen to, co já chci ne to, co chtějí druzí a je mi prospěšné, cítím se v tom skvěle…!" O tom, jak nám mohou kočky pomáhat popisuji v článku "Kočičí poslání".

Naši chlupatí kamarádi sami uznají, kdy už jejich pomoc končí a my potřebujeme jít dál bez jejich přičinění… neptají se nás, prostě odejdou! Jsou moudřejší než my a ví, že je to tak nejlepší pro nás, že to tak má být. Odcházejí různými způsoby… proto není "náhoda", když se stane tragická nehoda nebo zvíře onemocní… či se ztratí. Hlavně kočky odcházejí na svou poslední cestu do přírody na již vyhlídnuté místo, pokud mají tu možnost… Někdy však můžeme jejich odchod zvrátit, pokud pochopíme jejich misi…!

Ale také se stává, že kočka či pes odejde, (vy si myslíte že se ztratí) z důvodu že jejich úkol u vás končí a jdou jinam, kde je potřebuje někdo jiný nebo z nějakého důvodu vycítí, že musí uvolnit místo či již nesnesou přístup některého člověka či jiného zvířete v rodině… sice vám to již mnohokrát dávali najevo, ale vy jste je neslyšeli a nic jste nezměnili…

Uvedu pár příkladů z mé praxe:

 • Kocourek odešel, protože už nesnesl agresivní chování přítele své paničky k ní a nedokázal s tím nic udělat…
 • Stejně tak pes utekl, protože nesnesl dominanci nového přítele paničky…
 • Kočka odešla, protože věděla, že se panička bude stěhovat a dělá si starosti, co s ní bude, zda si zvykne na nové prostředí a bude se bát jí pustit ven…, ale ona chtěla zůstat na stejném místě.
 • Kočka odešla, protože věděla, že musí uvolnit místo přicházejícímu miminku.
 • Kocourek odešel, protože nesnesl dominanci jiného kocourka…

Věřte, pokud váš chlupáč utekl sám z domu, ať už z jakéhokoliv důvodu, pak se dokáže i sám vrátit! Tedy pokud ho mezi tím někdo neodchytne a nepřeveze jinam…

Například každá kočka, která je zvyklá chodit ven má svoje vlastní teritorium, které obchází, kontroluje a značkuje. Může to být i několik kilometrů od domu a vrátí se až bude chtít. Chodí po stejné trase a může mít na této cestě i své člověčí oblíbence, které navštěvuje a nechá se opečovávat pohlazením nebo nějakou dobrotou. To však neznamená, že se ztratila. Pokud uvidíte kočku, která je očividně dobře živená, pak je jen na své obvyklé obchůzce. Pokud ji odchytíte, někam zavřete nebo odvezete, nemůže se vrátit domů!


🐾 To že se vaše zvíře ztratí, nikdy není náhoda, vždy to má nějaký důvod! Čím dřív si to majitel dokáže v pravdě přiznat, tím dřív se mu chlupáč může vrátit. Důvodů může být opravdu mnoho, je třeba se zamyslet co se dělo v posledních pár hodinách nebo i dnech či jaký dlouhodobý problém musel snášet... Může to být jen to, že ho něco vylekalo, že poblíž hárá fena nebo že se kocourek někde zdržel na své obvyklé obchůzce či ho někdo nevědomky zavřel do garáže…, ale i protože protestuje a nelíbí se mu, co se děje jeho páníčkovi… vždy je dobré se zamyslet nad tím, co se vám tím snaží říct. Většinou si to majitelé nechtějí přiznat, ale právě na tom záleží, jak rychle se vrátí…

A to je také důvod, proč při hledání vyžaduji spolupráci majitele, respektive toho člena rodiny, na kterého je ztracené zvíře nejvíce napojené. Často mě kontaktují lidé, že kamarádce nebo známému se ztratil pes nebo kočka… rovnou odkazuji, ať mě kontaktuje přímo majitel. Ve většině případů totiž vůbec nechce slyšet, že by to s ním mohlo souviset…!

Během hledání se totiž důvody, proč se zvíře ztratilo – uteklo, vždycky ukáží… pokud majitel nechce spolupracovat a nezmění přístup a pejsek či kočička se tudíž nechtějí vrátit, pak v zájmu zvířete ho přestávám hledat… pro mě je prvořadý zájem zvířete i za cenu, že za svou energii nedostanu zaplaceno!

Nedělám to pro majitelovo chtění…, ale pro dobro zvířete!

🐾 A věřte či nevěřte, je velmi náročné a vysilující se propojovat a načítat energie zvířete, jeho pocity a bolest… může to trvat nějakou dobu, než zvíře najdu a ukáže mi kde je… záleží však na jeho vůli, ale také na době odloučení. Tady platí, čím dříve, tím větší úspěšnost. Vždy respektuji jeho rozhodnutí a pokud nechce komunikovat, nevstupuji do jeho energie! Zvířata jsou moudré bytosti, i když si to mnozí lidé nemyslí, a proto je třeba k nim tak přistupovat.


Při hledání zvířete je několik důležitých faktorů:

 • Jak už jsem zmínila, důvod útěku, ztráty…
 • Vnitřní klid! Nenechat se zahltit emocemi a strachem o ztraceného chlupáče.
 • Soustředěnost a přesnost v rozpoznávání získaných informací od zvířete při určení místa, navzdory tomu, jak se zvíře cítí.
 • Odpovědnost! Tu si vždy musí uvědomit majitel zvířete a veškerou aktivitu provádět ze své strany. Pokud někoho požádáte o pomoc při hledání, pak si uvědomte, že nemůže přebrat vaši odpovědnost, ta je stále na vás. Ať už vám pomáhá policie, útulky či komunikátor… aktivita je vždy na vaší straně.
 • Důvěra! Pokud kontaktujete nějakého komunikátora, nejdříve si ho prověřte. Je důležité, abyste mu věřili, i to že je to vůbec možné. Často se setkávám s tím, že většina lidí nevěří, že lze komunikovat se zvířaty, pak svou nedůvěrou hatí pozitivní výsledek.
 • Čas! Pár dní pro kočku není až tak moc, obzvláště na jaře, záleží na tom, zda chodí pravidelně ven, může se někde zdržet. Pak právě záleží na uvědomění majitele dané situace, jak jsem již zmínila. Proto také doporučuji trénovat propojení v době, kdy je vše v pořádku… Pokud je však doba ztráty příliš dlouhá, jako měsíc a déle, pak se i hledání ztěžuje a pozitivní výsledek velmi snižuje. Hranice 3-5-7 dní je už závažná s ohledem na zvyky zvířete…
 • Spolupráce je velmi důležitá a souvisí s odpovědností a důvěrou. Ochota spolupracovat a pravdivě reagovat je v přímé závislosti na úspěchu. Některé informace nemusí být příjemné, ale je důležité si je v tomto okamžiku přiznat. A věřte, pravda se vždy ukáže, zvířata nelžou! Je také možná spolupráce přímo se zvířetem, pokud chce. Když je například omylem někde uvězněné, lze se s ním domluvit, aby dělalo hluk a někdo ho tak slyšel… nebo pokud se ztratí někde, kde to nezná, navést ho na cestu domů…
 • Je lepší, pokud berete své zvíře mimo domov, dát mu obojek se známkou a telefonním číslem, i když je očipované. Pokud ho totiž někdo najde, většina lidí si ho nechá doma, když najde telefon, hned vám zavolá. V případě že nemá ani obojek, si většina lidí myslí, že se toulá a nikomu nepatří. Případné upozornění na FB se k vám nemusí dostat…

🐾 Také jsem se setkala s případem, kdy se pes "zázračně" vyléčil z těžkých nemocí během 10 dní, když se po smrti svého majitele dostal k láskyplné paní, která mě požádala o pomoc a spolupracovala. To byl pro mě samotnou kdysi reálný důkaz toho, že je opravdu možné vyléčit cokoliv, když to opravdu dané zvíře, ale i člověk chce!

Ovšem, je k tomu třeba opravdové odpoutání se od minulosti a všeho co k ní patřilo! Což zvířata dobře umí, ale lidi bohužel moc ne… Se smrtí majitele, skončil jeho úkol, a proto neměl potřebu dál setrvávat v jeho nemoci, rozhodl se žít dál a být prospěšný jinde. Takovouto pevnou rozhodnost ukončit vše staré a začít nové v lehkosti, pokoře a lásce, jsem u člověka ještě nikdy necítila. Bylo to úžasné a velmi poučné!

Ještě se máme co učit!A proč to vlastně všechno píši…?

Byla bych ráda, kdybyste se v pravdě zamysleli nad tím, z jakého důvodu si vás vybralo zvíře, se kterým žijete…? Pokud jich máte několik, ať už po sobě či současně… přemýšlejte v jakém období vašeho života k vám přišlo, co jste díky němu pochopili, v čem vám pomohlo… proč odešlo…? Možná dostanete odpovědi na již dlouhodobé nejasnosti a dozvíte se víc o sobě…

🐾 Pokud vám to ještě hlava nebere, tak se zkuste podívat s nadhledem na to, jak je možné, že:

 • kočka, která každý den, celý svůj život přechází stejnou frekventovanou ulici, se najednou nechá přejet a druhý den se na stejném místě nechá přejet i její bratr, který byl na ní fixovaný…? Opravdu to byla nešťastná náhoda?
 • Proč člověk, který si opakovaně pořizuje psy (po 2-3 letech), mu každý po čase zemře na stejnou nemoc…?
 • Jak je možné, že pes nebo kočka trpí úplně stejnou nemocí, jako trápí jeho majitele…?
 • Jak vysvětlíte, že když majitelka pochopí, z jakého důvodu onemocněla její kočka a udělá změny ve svém životě, se kočka uzdraví z těžké nemoci, i když veterinář jí už nedával žádnou šanci?
 • Jak je možné, že když majitelka koně, k němu přijde s rozhozenými emocemi, kůň vždy začne kulhat na nohu, kde měl již dříve zranění… a když přijde jiný den s dobrou náladou, tak není po kulhání ani památka…?

Co se tím asi snaží říct…?!


🐾 Je jedno, jestli je to pes, kočka nebo kůň…, zvířata vnímají naše emoce, ví že nás něco trápí a cítí, jak si tím sami ubližujeme. Vidí, jaké škody si tím způsobujeme na našem zdraví, proto se nás snaží varovat. Nejen řečí těla se nám snaží ukázat, že je třeba změnit náš přístup, vnímání, postoje… Stále na nás mluví, jen my to neslyšíme, nevidíme! Jejich řeč se ovšem může naučit každý, kdo o to stojí!

Pokud to neslyšíme, pak se může stát, že brzy odejdou… Je to však velmi individuální, jak se dané zvíře rozhodne.

Nás to samozřejmě velice bolí a nechápeme proč náš miláček odchází…? A je jedno ve kterou dobu a proč, bolí to stejně! Bolest ze ztráty je přirozená a měli bychom si jí prožít, tak jak potřebujeme a netvářit se, že se nic neděje… a to platí pro jakoukoliv ztrátu našemu srdci blízkému, takže i lidí. Nesnažte se tvářit statečně, projevte a pusťte svou bolest ven… Neposlouchejte řeči typu: "Vždyť to je jen zvíře…" ti co to říkají, neví, o čem mluví…!Proč si vás vybral právě tenhle chlupáč?

Zamysleli jste se někdy proč vstoupil do vašeho života právě tenhle chlupáč? A proč je to zrovna pes, kůň či kočka? Co vás přišel naučit a co se vám snaží říct…?

🐾 Je rozšířeno mnoho obecných důvodů proč si vybíráme kočku nebo psa či koně… Můj názor je, že si naopak zvíře vybírá nás a hlavně to, že důvod je velmi individuální, nikoliv obecný a pro všechny stejný!

Může se zdát, že když si vezmu psa z útulku, tak si ho vyberu já a pomáhám mu…, ale ve skutečnosti on si vybral mě, podle mé energie a naučil mě takové věci, ke kterým bych se bez jeho vedení nikdy nedostala! To stejné platí o kočce, která ke mně sama přijde domů nebo se ke mně dostane podobným způsobem, ale i tak, že si jí rádoby vyberu a koupím od nějakého chovatele...

Určitě to znáte! Už při prvním setkání, prostě víte a cítíte, že právě toto konkrétní zvíře přišlo za vámi… anebo se vám stane, že jste si podle fotky vybrali tohle a když si pro něj přijedete, přijde vám vstříc úplně jiný drobek, který vám jasně dá najevo, že on je ten pravý pro vás! Věřte, že to není náhoda! Ani to, v jakém období vašeho života se s ním setkáte. Naslouchejte své intuici.

Dívejte se očima vašeho zvířete

Zkuste se podívat na sebe a svůj život s láskyplným nadhledem kočičí královny nebo psího mudrce…! Co se vám snaží celým svým bytím ukázat, co vás učí s láskyplným soucitem vašeho konkrétního prožívání…?

Zkuste svou situaci vnímat jiným úhlem pohledu. V jakém období k vám váš chlupáč přišel, uvědomte si, v čem vám pomáhal, co díky němu lépe zvládáte…?

Pozorujte, jak se chová vaše zvíře, když jste šťastní, uvolnění a radostní…? A jak reaguje, když jste smutní či naštvaní nebo vám někdo ubližuje…? Proč se mu někteří lidé nelíbí…?

Ano, sice řeší následky vaší minulosti, ale už se na ní neohlíží… snaží se vám ukázat přítomnost, jak je krásná a vy si můžete TEĎ vybírat, co uděláte jinak, jako cestou se vydáte a jak změníte svůj nefungující zvyk a nahradíte ho novým a prospěšným právě pro vás… ne pro ty ostatní. Vždy máte vlastní volbu!


🐾 I když naši chlupatí kamarádi jednou odejdou, jsou s námi stále propojeni. Můžou dokonce znovu přijít v podobě jiného zvířete. Můžeme se s nimi spojit a rozmlouvat. Zvířata dobře ví, že smrt není konec, ale nový začátek, nové dobrodružství… otevírají se nové dveře dalších možností. Odejdou vždy, když ví, že už přišel čas, abychom další krok udělali sami… můžou se však rozhodnout, že po čase k nám přijdou znovu v jiném těle… nebo nám pošlou jiného chlupatého průvodce, který stejně tak pro nás udělá vše, co bude v jeho silách.

Pokud vám odejde váš chlupatý kamarád, protože jeho úkol už skončil, neodmítejte dát domov a svou lásku nějakému dalšímu, který vás naučí zase jiné věci…


S láskou a pokorou ke zvířecí říši

Dana Avaliane


Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.com. Děkuji. Dana Jirsáková

Dárkový poukaz

Obdarujte své blízké nebo si sami udělejte radost! 

Dárek, který přináší harmonii mysli, těla i prostoru...

Na služby, konzultace, sezení, rozbory Feng Shui, kurzy, webináře, E-BOOKy...

*Po dohodě lze vytvořit i kombinovaný balíček služeb nebo vystavit poukaz na určitou částku, pro obdarovaného dle vlastního výběru.


Přečtěte si jako první, co je nového

Nejnovější články na blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Harmonický domov & Harmonie Duše * Dana Jirsáková * www.harmonicky-domov.com