Harmonický domov: harmonicky-domov4.webnode.cz

Blog Harmonie Duše, mysli a těla

Během tohoto silného energetického období se děje spoustu věcí, které nedokážeme předvídat ani kontrolovat, což je účel tohoto zásahu. Vyplavují se staré strachy, nedořešené události a dlouho skrývané emoce… Můžete se setkat s tím, jak lidé neadekvátně reagují na různé situace. Lidi, které znáte se začínají chovat jinak a nechtěně většinou v afektu...

Během tohoto čistícího období probíhá tak trochu nátlak zvenčí a může se projevovat různými způsoby… ale je to jen zdání, ve skutečnosti nás to vede dovnitř. Zastavte se a navnímejte si svou situaci to, jak se cítíte, co opravdu potřebujete, co je důležité právě pro vás… a řiďte se svým srdcem.

Srp 23

Proměna

💫Děje se velká proměna. Stále ještě vstřebáváme a cítíme energie ze Lví Brány a naše těla mohou být unavená… Obdrželi jsme aktivace vysokofrekvenční energie a Světelných kódů do našich systémů… Naše Vědomí se zvedá a máme možnost se otevřít Jednotě…

Světelné vibrace se zesilují! Je čas ukázat svou skutečnou podstatu!

Jistě jste si už všimli, že nějakou dobu, respektive už od Jarní rovnodennosti, kdy se otevřel nový Portál se dějí různé a zvláštní věci.

Transformace stále probíhá, další energetické vlny přicházejí, naše těla se mění a naše Vědomí narůstá.

Energie těchto dní je velice náročná. Cítím toto zesílení už od podzimní rovnodennosti. Přichází to ve vlnách, přes úplněk se energie znovu zesílily a budou pokračovat celý říjen, až do Samhainu. Procházíme velkým energetickým Světelným proudem. Můžete se cítit zmateně, nesoustředěně jakoby v mlžném oparu, bez energie a emocionálně přecitlivělí až...

Dnes mi jeden moudrý strom, když jsem ho objala a šeptala mu, jak krásný je, pravil:

V tuto dobu se mnohé mění a není to jen díky přicházejícímu slunovratu, úplňku nebo noci svatojánské. Už to nějaký čas trvá. Ovšem o těchto magických svátcích se síly působících energií ještě prohlubují.

Ještě jednu důležitou věc bych tu ráda zmínila. Traumatická pouta vznikají také k různým fyzickým předmětům, místům či dokonce k budovám. Přirozeně se z různých důvodů v žití ve hmotě k ní lehce připoutáme. A pak se zase učíme od ní odpoutávat a nebýt na ní tolik závislí. To je velké téma.

Jak už jsem zmiňovala, pouta můžeme mít i k různým závislostem. Závislí můžeme být nejen na člověku, ale i na různých látkách, činnostech, jídle nebo třeba věcech či chování.

Položme si otázku: "Kdo první umírá ve válce?" Odpověď zní: "Pravda."

Výměna energie probíhá neustále. Vzájemné působení svého energetického pole s polem cizím vnímáme podvědomě a reagujeme na něj automaticky buď změnou nálady nebo fyzickým projevem. Pokud je vám s někým příjemně, i když mlčíte, cítíte se dobře, doplňujete jeden druhého, vaše energie vzájemně proudí a oba z toho máte prospěch. Vaše energie se násobí....

Asi už všichni víme, že je běžné že jsme obklopeni lidmi, kteří z nás mohou vysávat energii. Může to být kamarádka, kolega, šéf, partner či někdo z rodiny. Většinou to lidé dělají nevědomě. Mají nedostatek energie, jsou v nízkých vibracích a podvědomě cítí, že jim vaše přítomnost dělá dobře.

Pokud vidíme věci příliš omezeně, ze stísněného vědomí, dostaneme strach. Je pak pro nás těžké určité dojmy a zkušenosti zpracovávat a správně zařazovat. Jakmile své vědomí rozšíříme, strach zmizí. Poznání, že "mám strach", ale "nejsem strach" nám může pomoci.

Lis 01

Strach

V dnešní době každému z nás vylézají různé strachy a zátěže.

"Mnozí lidé nechtějí být vůbec zdraví, jenom si přejí, aby už neměli žádné potíže. Onemocnění je fyzickým projevem duchovní i duševní disharmonie a tu nelze odstranit ani pilulkami, injekcemi či operacemi, nýbrž pouze změnou v myšlení a jednání."Kurt Tepperwein

Cítím, že je potřeba začít vhledem do mnohaleté minulosti, která předcházela onomu očistnému večeru. Její nejstručnější charakteristiku lze pojmenovat jako pomalý a plíživý nárůst fyzické bolesti v boku, v zádech, v ledvinách. Pomalý a plíživý! Co to znamená? Stupňovaná bolest v nejsilnějších okamžicích sice jitřila mou obrazotvornost a mnohokrát...

Emoce nás upozorňují na to, co se okolo nás děje. Je to naše kontrolka, která se rozsvítí v případě abnormálních vnějších podnětů.


Přečtěte si jako první, co je nového

Líbí se vám tyto články? Chcete si přečíst včas nový zajímavý článek? 

Zaregistrujte se a upozornění vám přijde hned při zveřejnění a dříve než na FB.

Novinky

Vše najdete v záložce KURZY =) E-BOOKY - WEBINÁŘE


DÁRKOVÝ POUKAZ

Obdarujte své blízké nebo si sami udělejte radost!

Dárek, který přináší harmonii mysli, těla i prostoru...

Na služby, konzultace, sezení, rozbory Feng Shui, kurzy, webináře, E-BOOKy...

*Po dohodě lze vytvořit i kombinovaný balíček služeb nebo vystavit poukaz na určitou částku, pro obdarovaného dle vlastního výběru.

Co je to láska?

Není to ten lechtavý pocit v břiše, když vidím toho, kdo se mi líbí. 

Není to ani projevovaný cit za určitých podmínek... když budu hodná, když mi dáš bezpečí, když udělám, co chceš...

Láska je stav bytí. Láska je nejmocnější síla Vesmíru. Vesmír nám vždy zrcadlí vše, co mu vysíláme.

Proto miluj sám sebe takového, jaký jsi a rozdávej lásku bez podmínek a bez očekávání, že za to něco dostaneš.

"A Bůh řekl: "Miluj svého nepřítele." "Tak jsem jej poslechl a miloval sám sebe."

Vše, na co myslím, to přitahuji a zhmotňuji!

Věnuj více pozornosti tomu, na co myslíš.

To, na co myslíš si přitahuješ do svého života, to také ovlivňuje tvou náladu a tím to sílí.

Pokud na to myslíš často a mluvíš o tom, může se to stát tvojí realitou, ať vědomě či nevědomě...

Nezapomínej snít a přát si krásné věci. Buď vděčný za maličkosti a za to, čeho všeho už jsi v životě dosáhl!

Čím více budu ve svém životě pociťovat vděčnost a pokoru, 
tím více se mi budou dít zázraky. 

Nám všem! 

Je důležité si uvědomit, že to není jenom o tom na to myslet nebo to vyslovovat, ale hlavně o tom to procítit. Je třeba emoci vděčnosti cítit ve svém srdci i v celém těle. Dokonce mě to může i rozplakat, když si uvědomím, co vše jsem zapomněla, že je pro mě opravdu důležité, mám to ve svém životě a jsem za to vděčná.  

Víte, co zvedá naše vibrace?

Víte, co zvedá naše vibrace, otevírá srdeční čakru a vytváří v našem energetickém poli láskyplnou energii a negativní energie tím odpuzuje?
Co nám může také pomoci v aktuální situaci, kdy se potřebujeme rychle vymanit z těžkých energií, negativních soudů či přesvědčení?

Pokud se tím budete řídit, budete to dělat každé ráno, vstoupíte pak do každého nového dne s čistou energií plnou laskavosti a pokory a nebudete si tam vkládat negativní myšlenky o tom co vás všechno ten den čeká.  

Bohužel dnešní uspěchaný a stresující svět, nás uvádí do stavu bezcitnosti, kdy mnoho věcí považujeme za samozřejmost a už je ani nevnímáme. Je to i vlastně taková obrana naší mysli, abychom se z toho nezhroutili.

Je to ale ta správná cesta? A o co tedy jde?

Jde o to, najít v sobě pocit vděčnosti a pokory. 

Hledám to, co je v mém životě úžasné a za co jsem vděčná (nebo bych měla být a beru to jako samozřejmost). Snažím se toho najít co nejvíce. Zaměřuji se i na maličkosti.

Např. jsem vděčná za to, že jsem zdravá a plná síly; že umím naslouchat svému tělu i duši; že jsem zvládla tuhle... situaci; že umím odpočívat, když to mé tělo potřebuje; že jsem se dostala ve svém životě až sem; že mám tu možnost...

Soustřeď se na své nitro

Není pro mě až tak důležité, co říkají jiní lidé, jak se chovají nebo co dělají ve svém životě. To přece neznamená, že to musím dělat taky. Ale taky to neznamená, že je budu odsuzovat za to, že to chtějí jinak než já. To je jejich rozhodnutí. A já si tvořím svoji vlastní realitu.

V minulosti jsem to zažila mockrát. Už v dětství jsem cítila, že to mám jinak než většina lidí kolem mě. A vždy, když jsem se nechala zmást a dělala to co ostatní, vždycky jsem se pak uvnitř necítila dobře.

Proč? Protože ve skutečnosti bylo mé přesvědčení jiné a mé tělo i má Duše mi jasně dávaly najevo nesouhlas a říkaly: "Tohle není Tvá cesta. Dělej to, co cítíš i když máš trochu strach. Měj odvahu!".

Pamatuj! Tvé tělo-srdce Ti vždy radí nejlépe! 

Cítíš také ve svém srdci klid? Udělej všechno proto, aby to tak bylo!

Nepotřebuješ, aby tě někdo zachraňoval!

Stejně tak není třeba takzvaně "pomáhat" druhým, obzvláště, když to sami nechtějí...

Každý by měl začít sám u sebe.

Když se mi něco nelíbí venku, co dělají druzí. Je třeba se zamyslet nad tím, proč mi to vadí a co s tím můžu udělat...? Např.: Nelíbí se mi, jak se ke mně chová můj partner.
Proč s ním tedy stále jsem? Proč se nemám ráda? Proč mu dovolím, aby se ke mně takto choval? Co vlastně chci? Jak si představuju šťastné partnerství? Z čeho mám strach? Odkud to pochází? Co s tím mohu udělat...?

Nikdy nemůžu změnit druhého člověka! Je to ztráta energie i času. Je třeba, aby si na to přišel každý sám a chtěl to udělat z vlastní vůle a přesvědčení.

Nejsi tady proto, abys měnil druhé nebo je soudil či hodnotil. Jsi tady proto, abys zušlechťoval sám sebe a tím byl prospěšný i ostatním. Staň se tvůrcem svého vlastního života. 

Potřebuješ najít lásku k sobě samému a všechny své činy směřovat ze svého srdce. 

Když děláš to, na co máš talent, tak tě to baví, 

jsi v tom nejlepší a jsi šťastný!

Podporujte talenty svých potomků

Již dávno staří indiáni ve svých kmenech používali tento princip. Neříkali svým potomkům, co mají dělat a na co se zaměřit. Jen je pozorovali při hře a sledovali, co jim jde nejlépe, na co mají talent a co je nejvíc baví. Podle talentu, pak každý člen dostal své místo ve společenství a vykonával práci ke které měl nejblíže.

 Stejně tak vlci, kteří žijí v divoké přírodě nejdříve vyčkávají a sledují své potomstvo, jaké má talenty a co jim jde nejlépe. Pak se automaticky podle svých schopností zařadí v hierarchii smečky jako naháněč, pronásledovatel nebo stopař. 

Měli bychom také u svých potomků nejdříve nechat rozvinout jejich talenty a dovolit jim si vybrat povolání dle jejich předností. Pak totiž budou nejlepší v tom, co dělají. 

Neurčujte svým dětem jejich povolání jen proto, že vy si myslíte, že je to nejlepší nebo že mají plnit vaše vlastní mety, které jste nestihli... Dovolte jim jít vlastní cestou!

Minulost již nezměníš, ani nevrátíš události, 

které se již staly. 

TO JAK SE CÍTÍŠ, TO PŘITAHUJEŠ! 

Budoucnost

Pokud se však zaměříš na přítomnost, na to, jak se cítíš teď. Můžeš zcela změnit svou budoucnost a být konečně šťastný. Udělej to, po čem tvá Duše touží, splň si svá přání a dělej co tě naplňuje.

Nečekej však na správný okamžik, ... budu mít dost peněz, až budu v důchodu, až postavím dům, až udělám kariéru, až vyrostou děti... mohlo by se ti stát, že to AŽ nikdy nenastane. UDĚLEJ TO TEĎ!

Nevytvářej si podmínky, proto abys něčeho dosáhl. KDYŽ BUDU zdravý, TAK budu vděčný. KDYŽ BUDU mít dost peněz, TAK budu dělat co mě baví. KDYŽ BUDU mít toho pravého partnera, TAK budu šťastný...

Udělej to obráceně, protože jedině tak to bude fungovat! Jsem vděčný, tak jsem taky šťastný (začni projevovat vděčnost teď). Dělám, co mě baví a tím si přitahuji hojnost. Jsem šťastný a tím si přitáhnu toho pravého...

Začni hned teď a změn svůj život!
Ať tvé činy vychází z tvého srdce!

Opusť konečně minulost!

Některým životním výzvám a zkušenostem se nedá vyhnout. Je třeba jimi projít, abychom pochopili, co je pro nás důležité. Můžete si však vybrat, zda přijmete roli oběti nebo se stanete tvůrcem. Díky vlastním zkušenostem jsme silnější.

Tím, jak reagujete na události, které se vám dějí, si vytváříte svou budoucnost.

Stane-li se něco špatného a vaše REAKCE je negativní nebo se postavíte do role OBĚTI, přitahujete si tím do života další stejné zkušenosti. Pokud je však vaše reakce pozitivní a ZVÍDAVÁ... Co mohu udělat proto, aby se to zlepšilo? Jak se s tím mohu vypořádat? Jak se mohu z této situace poučit pro příště? Je tahle informace vůbec pro mě? Pak se stáváte TVŮRCEM, začnete tuto situaci řídit a dovedete ji ke zdárnému konci, který vám přinese pozitivní důsledky.

Svůj osud si řídíme sami. Vždy můžeme vystoupit z toho, co se nám nelíbí a osvobodit se. Vše je v našich rukách a nikdy není pozdě. Řiďte se svou intuicí, vaše Duše nejlépe ví, co je pro vás nejlepší. 

Pokud se chcete dozvědět více,

navštivte mé semináře, kurzy a webináře nebo soukromou skupinu na FB Harmonický život.