Co jsou to emoce?

05.05.2020

Emoce nás upozorňují na to, co se okolo nás děje. Je to naše kontrolka, která se rozsvítí v případě abnormálních vnějších podnětů.

Emoce, ať pozitivní či negativní, ukazují, čemu je třeba věnovat pozornost. Každá emoce nám přináší z dané situace dvě důležitá poselství: energii a informaci.


Energie je pro naše tělo velmi důležitá, a proto by měla plynule proudit. Pokud ji totiž zadržíme, stagnuje, až může postupně zapříčinit i nemoc. Proto nezadržujte energii, neduste ji v sobě, i když k vám přijde s negativní emocí. Existuje mnoho způsobů, jak takovou energii vypustit a nechat odplynout, aniž byste tím někomu ublížili. Najděte si ten svůj!

Informace přichází ruku v ruce s danou emocí, jen je jí třeba naslouchat. Vždy tam nějaká je. Pokud není na první pohled zřejmá, je třeba klást otázky. Co mi tato emoce přináší? Co mě na tom tak rozčílilo? Z jakého důvodu cítím lítost nebo smutek? Je to vůbec moje?

Důležité je nedělat rychlé závěry a nechat vyřčenou otázku doznít. Odpověď může přijít záhy nebo s odstupem. Může se projevit i prostřednictvím nějakého znamení.
Je zcela na nás jaký úhel pohledu si vytvoříme na danou informaci. Právě to totiž ovlivní, zda nás následně posílí nebo se stane naší zátěží.


Takže závěrem; energii nechte proudit a informaci prozkoumejte a zjistěte, co vám přináší. Pokud by informace nebyla pro vás, tak by vás emoce, která ji přinesla, ani nezasáhla.


Dana Jirsáková


Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.com. Děkuji. Dana  Jirsáková


Přečtěte si jako první, co je nového

Líbí se vám tento článek? Chcete si přečíst včas nový zajímavý článek? 

Zaregistrujte se a upozornění vám přijde hned při zveřejnění a dříve než na FB.

Harmonický domov & Harmonie Duše * Dana Jirsáková * www.harmonicky-domov.com