To, jak se cítíš uvnitř, to se projevuje navenek!

15.05.2024


To, co jsi uvnitř a jak se cítíš, to se projevuje navenek!

Respektuj sebe a ostatní tě budou také respektovat.

Dopřej si lásku tím, že budeš dělat to co tě baví a starat se o sebe na všech úrovních…

Tím, jak miluješ sám sebe učíš ostatní, jak tě mají milovat.

Miluj sám sebe takového, jaký jsi, se všemi klady i zápory.

Vše má počátek ve tvé vnitřní síle… poznávej sám sebe opravdově, začni si konečně uvědomovat své hluboké hodnoty, kvality, dary… a važ si jich.

Miluj se bezpodmínečně, jako by na tom závisel tvůj život, protože přesně tak to je! 

Sebeláska není jen o tom se chválit a dělat si radost, ale také o tom, milovat celé své skutečné Já… člověka, který někdy selže nebo zklame, člověka, který je někdy bezradný, smutný či naštvaný…, člověka, který se dokáže pod kritikou okolí postavit na vlastní nohy a jít za svým snem, i když tě jiní odrazují… 

Nastav si své limity, tvé právo vlastní volby je říct kdykoliv NE, když to tak cítíš a chceš.

Nastav si své hranice k ostatním a věz, že mohou být rozdílné ke každému jednotlivci. Dáváš tím najevo svému okolí, jak je tvůj osobní prostor hodnotný.

Poznání sebe sama ti umožní zjistit, jaké lidi máš kolem sebe…


Přestaň hledat lásku a uznání u lidí, kteří jsou toxičtí!

Lidé, kteří tě využívají, berou ti energii a stahují tě na dno… Vždy vše obrátí proti tobě, aby ses cítil provinile…, abys stále pochyboval o tom, co říkáš a cítíš…, obvinují tě ze spousty věcí… nezapojuj se, nevysvětluj.

Když jsi v jejich blízkosti cítíš se unavený a vyčerpaný, i když tě kontaktují na dálku.

Když jim nabízíš řešení na jejich stížnosti a stesky, vždy mají výmluvu proč to nejde… nesnaž se je marně zachránit na svůj účet… nechtějí tvou pomoc, nechtějí zachraňovat. Chtějí tvou energii!

Tito lidé se snaží o to, aby ses stal nějakým způsobem na nich závislý a dodával jim pravidelný přísun své energie.

Ovšem je třeba si uvědomit, že ti berou tvou energii a čerpají tvou vnitřní sílu a Světlo, protože jim to dovolíš!

Konečně se jich zbav, není třeba cítit vinu…, osvoboď se, udělej to pro sebe a začni žít hodnotnější život. Zasloužíš si to!

Rozhlédni se… laskavý člověk ti bude v každé situaci rozumět a podpoří tě.

Poslouchej své srdce! 

Tvá energie je vzácná a potřebuješ jí 

k uskutečnění svých snů a vytváření vlastního štěstí…


S láskou Dana Avaliane

V článku "Jak se zbavit napojení jiných osob" se dočteš více...


Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.com. Děkuji. Dana Jirsáková

Přečtěte si jako první, co je nového

Líbí se vám tento článek? Chcete si přečíst včas nový zajímavý článek? 

Zaregistrujte se a upozornění vám přijde hned při zveřejnění a dříve než na FB.

Harmonický domov & Harmonie Duše * Dana Jirsáková * www.harmonicky-domov.com