Nová energie roku 2024

08.01.2024


Frekvence osmičky

Letošní energie osmičky (2+0+2+4 = 8) nám přináší hojnost, tvořivost, harmonii a rovnováhu v nekonečnosti příležitostí. Tento čas je jako stvořený pro změnu a transformaci. Přestaňte věci odkládat a zapracujte na svých cílech a snech. Vaše vize se mohou nyní rychle a bez námahy stát skutečností. Vše je ve vašich rukou.

Vibrace čísla 8 nám připomíná, že jsme podporováni a vedeni na naší cestě. Vesmír nás žádá, abychom byli silní a sebejistí ve svých schopnostech. Máme možnost odhodit emocionální zátěže, které nám brání v posunu a úzce souvisí i s naším fyzickým tělem.

Tyto frekvence spojené s energií roku čísla 8 je možné také vnímat jako restart našeho vědomí. Osmička je od pradávna ve všech kulturách vnímána jako mystické číslo nekonečna. V Indii a buddhismu spojována se štěstím a moudrostí s 8 okvětními lístky lotosu, osm tónů tvoří oktávu, která je měřením pro duchovní evoluci, 8 je atomové číslo pro kyslík a vibrace osmičky nás také propojují s osmou čakrou, která je často opomíjená, ale je důležitá pro naši cestu Duše tady na Zemi.

Osmička nás propojuje s naší nekonečnou duchovní hojností a moudrostí. Můžou se objevit situace, které nám ukazují emočně či fyzicky naše pocity nedostatku, nízké sebeúcty či pocity osamělosti. Pak vězte, že vyplouvají napovrch staré strachy, které je nutné zpracovat a uvolnit.


V numerologii je osmička přiřazena času sklizně, kdy nastal čas, aby každý sklidil, co zasel. Tedy jinak řečeno karma je následkem našich činů a ukáže se dříve nebo později… nyní spíš dříve. Na každém z nás je, zda si uvědomí a následně se vyvaruje myšlenkám a činům, které si sám způsobil. Pokud jsme si zpracovali své emoce a zátěže z minulosti přichází nám vysněné touhy.

Většinou se setkávám s nezpracovanými zátěžemi, které se týkají pocitu vlastní nedostatečnosti a nespokojenosti sami se sebou, ať už se to týká jakékoli oblasti v životě. Pamatujte, to, jak se cítíte, to také vyzařujete a následně tak přitahujete stejnou energii, tzn. situace, lidi, okolnosti, které vám ukazují, že je potřeba vaše nastavení změnit. Je čas podívat se pravdě do očí a vrátit se do rovnováhy!


Nejdůležitějším symbolem čísla 8 je jeho symetrický tvar Vesmírné rovnováhy, stability a síly nekonečna. Osmička je spojena s nepřetržitým proudem energie a moci, spojené s hojností, zdravím a moudrostí. V čínské astrologii nastane 10. února 2024 rok mystického Dřevěného Draka, který je také spojen s velkou silou, odolností, štěstím, úspěchem a příznivou energií, o které si podrobněji povíme příště.

Osmička je také spojena s naší kostrou a páteří na které se fyzicky ukazuje právě naše emocionální ne-rovnováha. Kromě srdce, mozku a dalších orgánů, představují naše kosti hluboký duchovní systém naší víry. Naše kosti, šlachy a vazy tedy reagují na pocity nízké sebeúcty, sebevědomí, strachů z neúspěchu či osamělosti, pocitů, že nejsem v něčem dost dobrý nebo víry v ochranu a vedení Universa… více najdete v chystaném e-booku jak působí naše emoce na naše tělo.

Během tohoto roku budeme vedeni frekvencemi čísla 8 k uzdravení a narovnání našich systémů víry a posílení naší sebeúcty a vnitřní síly pro novou životní cestu. Tento rok je pro nás všechny rok velkých životních přechodů, nalezení a sebevědomého vyjádření Božství uvnitř nás.


Pluto ve Vodnáři

20. ledna 2024 dojde k významnému kosmickému posunu, kdy se planeta Pluto přesune z Kozoroha do Vodnáře.

Již ve starém Řecku byla tato planeta přisuzována Bohu podsvětí Hádovi, tudíž energeticky vyzařuje destruktivní vibrace, které nás nutí k rozpouštění a zbavování se nefunkčního. Ovšem jeho vliv je pomalý a mnohdy skrytý a může se tedy projevit později nebo ne úplně jasně. Pokud vám tedy přijdou varovná znamení či sny, věnujte jim pozornost.

Tato tajemná planeta se sice nachází na okraji naší sluneční soustavy, ale i proto její vliv v určitém znamení má dlouhé trvání. Její energie nás hluboce ovlivňuje jako jedince, ale především kolektivně.

20.1.2024 se tedy Pluto přesune do Vodnáře na 8 měsíců, kdy se ještě zesílí vibrace osmičky letošního roku (2+0+2+4 = 8). V září 2024 se tedy na chvíli vrátí zpět do Kozoroha, ale již v listopadu 2024 se opět přesune do Vodnáře, kde zůstane dalších 20 let, tedy do roku 2044!

A co je na tom tak zajímavé?

Když se podíváme do minulosti, pak zjistíme, že v době, kdy bylo Pluto ve Vodnáři 1778–1798 se v celosvětovém měřítku naše dějiny posunuly směrem k nezávislosti díky revoluci. Nyní se tato energie vrací a začíná tak ovlivňovat i naši společnost. Nastal čas, kdy budeme zkoumat naše struktury a začneme se ptát, zda opravdu podporují naši lidskou evoluci k našemu prospěchu…? Tato energie nás vede ke změně starých myšlenek ve prospěch nových filozofií, které ovlivní nás všechny společně s vývojem našeho osobního i kolektivního vědomí.

Všichni ucítíme vnitřní volání ke kolektivní akci a potřebu změnit své životy k lepšímu, i když každý jinými způsoby. Osobní cesta každého jednotlivce se odvíjí v závislosti na vlastní minulosti a vlastní cestě dané Duše, proto se neporovnávejte ani nesuďte ostatní, pokud to mají jinak.

Kolektivní změny budou probíhat během příštích 20 let, vše bude tedy probíhat postupně…


Nezapomínej, že Vesmír reaguje na vibrace, které vysíláš. Vše si vytváříš svými myšlenkami, záměry a činy. Vše, čemu věnuješ pozornost a dáváš svou energii, to roste… Nic se neděje náhodou!

Nyní se budou ve tvém životě dít zásadní věci a pokud to dovolíš i zázraky…!

Život začíná uprostřed Tvého Srdce…!


S láskou Dana Avaliane


Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.com. Děkuji. Dana Jirsáková

Přečtěte si jako první, co je nového

Nejnovější články na blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Dárkový poukaz

Obdarujte své blízké nebo si sami udělejte radost! 

Dárek, který přináší harmonii mysli, těla i prostoru...

Na služby, konzultace, sezení, rozbory Feng Shui, kurzy, webináře, E-BOOKy...

*Po dohodě lze vytvořit i kombinovaný balíček služeb nebo vystavit poukaz na určitou částku, pro obdarovaného dle vlastního výběru.

Harmonický domov & Harmonie Duše * Dana Jirsáková * www.harmonicky-domov.com