Nic se neděje náhodou!

16.03.2020

"Neboj se změny, vede Tě k novému začátku."


To, jaká nastala situace, je vnitřním odrazem nás všech. I když nás již dřívější události varovaly a nutily k přehodnocení našich životů, většina z nás neuposlechla. Proto se situace přiostřila, abychom to začali brát vážně.


To, co se děje, nás pomyslně separuje. Ale proč? Podívejme se kolem sebe! Mnozí toho využívají pro úklid svého domova a uspořádání věcí, což je určitě možným prvním krokem, protože čistý prostor je prostředníkem k usnadnění dalších a zásadnějších změn.

Kam nás to ale především vede? Jsme odděleni a donuceni být každý sám se sebou. Tak dostáváme prostor konečně pochopit, že skutečně nastal čas uklidit si sami v sobě

Stejně tak, jako v domě je třeba vytřídit nepotřebné věci a konečně je vyhodit, když už nám neslouží. Měli bychom přehodnotit naše postoje a vyměnit je za nové. Vypustit staré zátěže, odpustit a vyčistit vše co nám již neslouží.

Další důležitá věc je zbavit se strachu, lítosti a sebelítosti. Zamyslet se nad otázkou smrti. Co nejhoršího se může stát? Přiznat si, co mě na smrti nejvíce tíží, čeho se bojím a co tuto tíhu vlastně vyvolává. 

Je zapotřebí veškerý strach a lítost rozpustit a nahradit je vděčností. Strach nás totiž blokuje ve všem. Paralyzuje a oslabuje naši mysl i tělo. To pak vede k náchylnosti onemocnět. Pokud se však očistíme od strachu, nahradíme ho vděčností a láskou, je to pro naše tělo, jako když mu zvedneme imunitu.

"Mé tělo je zrcadlem mých myšlenek a přesvědčení."


Pokud např. mám strach, že onemocním a zemřu, může se za tím skrývat sebelítost, že jsem si ještě nic neužil, nebudu vidět vyrůstat své děti nebo jsem selhal jako rodič..., že jsem zkrátka nestihl to či ono. 

Pokud však lítost nahradím vděkem, jaké mám úžasné děti, partnera, práci, domov, co jsem se již stihl naučit a udělat, pak ucítím, jak se v mém těle rozlije klid a láska, která rozdmýchá novou sílu a naději. Teprve tehdy mohu být prospěšný i ostatním.

"Jsem vděčný za malé i velké dary života. 

Nořím se do prostého pocitu bytí, 

kochám se krásou světa, raduji se z maličkostí 

a učím se z lekcí, které mi život přichystal."

Věnujte se tedy především sami sobě a své rodině. Využijte tuto situaci ke svému osobnímu růstu. Čtěte knihy, které vás povzbudí a něčemu naučí. Meditujte, zklidní to vaši mysl a pomůže navodit pocit bezpečí. Zpívejte si a radujte se z maličkostí. Udrží to vaši mysl i tělo v pozitivní energii. Jděte do přírody a naberte novou energii. Buďte na sebe i na ostatní láskyplní a zapomeňte na katastrofické scénáře. 

To, na co myslíte, si přitahujete! 

Vytvořte si vlastní pozitivní afirmaci. Dělejte věci, které vás baví, a ponořte se do přítomného okamžiku.


Vědomě se zakořeňte a utvořte spojení mezi Nebem a Zemí. Rázem ucítíte propojení ve vašem srdci. To se naplní láskou a uzdraví vás, vaše okolí i naši Zemi.

S láskou a vděčností Dana JirsákováČlánek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.com. Děkuji. Dana Jirsáková

Přečtěte si jako první, co je nového

Líbí se vám tento článek? Chcete si přečíst včas nový zajímavý článek? 

Zaregistrujte se a upozornění vám přijde hned při zveřejnění a dříve než na FB.

Harmonický domov & Harmonie Duše * Dana Jirsáková * www.harmonicky-domov.com