2022 - rok Vodního Tygra

22.01.2022


Nový rok 2022 podle čínského kalendáře začíná 1. února a ukončí svou vládu 21. ledna 2023. Kovového Buvola, tak vystřídá znamení TYGRA. Bude na nás mít vliv i jeho VODNÍ element s JANGOVÝM nábojem.

Ve stejný den se ještě připojí novoluní ve znamení Vodnáře. Připomíná nám, že je třeba najít rovnováhu mezi novými nápady a praktickým životem. Vodnář nám také přináší svobodu, originalitu a autenticitu. Ještě navíc se v tyto dny slaví starý keltský svátek návratu Světla Imbolc.

Tyto dny budou velmi energeticky silné, a proto bychom jim měli věnovat pozornost. Právě všechny tyto atributy vnáší do nového roku silnou energii a pověstnou sílu Tygra.

Tygr nám přináší svou sílu a odvahu predátora, nekompromisní autoritu a osobité charizma. Je symbolem nového směru a velkých změn, které můžou být velmi rychlé. Podstata vodního jangového elementu ještě zesiluje jeho energii.

Pokud jsme v roce 2017 Ohnivého Kohouta byli dostatečně trpěliví, poctiví a tvrdě jsme pracovali, zažili jsme dobrodružství a úspěch. V roce 2018 Zemského Psa, kdy nám byly nápomocny jeho pozitivní vlastnosti s potřebnou stabilitou, byl tento rok ve jménu spravedlnosti, odvahy, pravdy a štědrosti. Naučili jsme se rozeznávat pravdu od přetvářky a falše, pomocí své intuice. V roce 2019 pod vládou moudrého a vytrvalého Zemského Vepře, jako posledního ze zvířat znamení zvěrokruhu, jsme uzavřeli tento cyklus ve znamení upřímnosti a mohli najít harmonii a přirozenost ve svém životě. Ukončili jsme vše, co nám již přestalo sloužit, abychom mohli vstoupit do cyklu nového a uvolnit tak místo pro pozitivní změny. Ovšem rok 2020 Kovové Krysy nás všechny dokonale prověřil. Tato tvrdá Krysa nám přinesla mnoho nečekaných změn a překážek s razancí jangového kovu ve všech oblastech života. Donutila nás se zamyslet nad naším životem a přehodnotit ho. Mnohým nastartovala velkou vnitřní proměnu.

A nakonec rok 2021 Kovového Buvola byl velmi transformativní, plný práce na sobě, uzdravování našich postojů, přehodnocování našich vztahů, opouštění starých vzorců a zátěží. Zůstalo pouze to, co má trvalou hodnotu a pevný základ. Na osobní úrovni přišlo velké očištění, pokud jste se mu bránili, bylo to pro vás velmi bolestivé a těžké.


Co nás tedy čeká v roce 2022 VODNÍHO TYGRA? 

Na co je třeba se připravit a na co se můžeme těšit?


Každý lunární rok se ujímá vlády jedno z 12 zvířat čínského zvěrokruhu.

Tygr je třetí v pořadí, a tudíž pokračuje v novém cyklu od roku 2020. Každému zvířeti je též přiřazen vždy jeden z pěti elementů. Kombinací 12 zvířat a 5 prvků získáváme tedy 60 znamení čínského zvěrokruhu.

U jednotlivých znamení záleží na jeho základním prvku, na znamení roku, měsíce i dne, v němž se každý z nás narodil, ale také na tom, jaký dostal náboj - jangový či jinový. Při narození jsme ovlivněni těmito póly, proto každý dostaneme do vínku něco jiného, co tvoří základ našeho charakteru. Nejsme však nástrojem našeho osudu, jsme tvůrci našeho života a touto duchovní silou se učíme a posouváme se dál.

Čínský horoskop je souhrnem toho, jaké vlivy na nás jako na jednotlivce, ale i na celé národy a lidstvo aktuálně působí a ovlivňují naše rozhodnutí a konání. Znalost těchto vlivů, však slouží jako doporučení, na co bychom se měli zaměřit, aby náš život v daném čase probíhal co nejefektivněji v souladu se zvířetem aktuálního roku a abychom lépe pochopili hlubší souvislosti toho, co se nám děje. Znamení Tygra je kompatibilní s protějškem západního horoskopu znamení Vodnáře.


Rok 2022 je v devítiletém cyklu proměn Letící Hvězdy číslo 5 středs trigramem Země. Je tedy v základním postavení LoShu. Pětka však nemá ráda změny, raději je v klidu ve svém středu. Když jí něco vyvede z rovnováhy je nevrlá a může brzdit nebo klást překážky energiím Vodního Tygra. Symbolizuje také, že všichni jsou tento rok zcela ve své vlastní energii a na svém místě a tím bude pro každého změna o to silnější a nevyhnutelná.

Energetický náboj tohoto čísla symbolizuje čest, moc a autoritu. Ve starých dobách byl císařským symbolem drak s pěti drápy. Pětka symbolizovala pět světových stran (sever, jih, východ, západ a střed) a pět posvátných čínských hor. Číslo pět je také spojováno s bohem domácnosti Dizhu, který vládne nad blahobytem a pohodou domu a chrání ho před zlými duchy.


Tygr je zvídaví a ostražitý, když má příležitost neváhá a odvážně se pustí do akce. Je to predátor a jeho vůdčí schopnosti jsou přirozené. Vrhá se do práce s elánem, zvědavostí a fantazií. Je sebejistý, výřečný a bezstarostný. Řeší věci s notnou dávkou vynalézavosti, kterou doplňuje humorem. Rád zkouší nové věci s nadšením sobě vlastním a velkou odvahou. Pokud je třeba ukáže svou velkou sílu. Dělá mu dobře, když ho ostatní obdivují a užívá si své krásy, dominance i síly. Rád experimentuje a riskuje, změny jsou jeho doménou.

Vodní element bude mírnit divoké energie Tygra. Vodní Tygr je citlivější a odpovědnější, jeho energie vody mu přináší empatii a porozumění. Je otevřenější ke komunikaci a spolupráci s ostatními. Voda přinese přirozený tok změn ve všech směrech. Ve vztazích to bude znamenat značnou podporu. Rodiny budou více držet při sobě a pomáhat si. Bude se vytrácet chamtivost a sobectví a lidé budou více spolupracovat.

V kariéře je rok Tygra velmi příznivý. Tygr bude hýřit novými a originálními nápady. Dokáže oživit všechny projekty a podnikání. Můžou přijít nové pracovní příležitosti a dostatek hojnosti z nových projektů. Bude také příhodné začít s novým podnikáním, ovšem je třeba vše dobře promyslet a nedělat nic unáhleně. Co se týče peněz, Tygr je příliš nepotřebuje, nejsou pro něj důležité. V případě, že nějaké vlastní, střeží si je a příliš nerozhazuje.

V tomto roce je třeba si dát pozor na zdraví ledvin a močového měchýře, hrozí záněty. Je nutné pečovat o ně, pít dostatek vody, jíst zdravě a vyhýbat se stresu. Symbolika ledvin nám také přináší péči o naše vztahy, emoce a odevzdání všech strachů. Nasnadě je také sebeláska.

Bude třeba být více opatrní a nechat v klidu své emoce. Dát si pozor na konfliktní situace a snažit se je řešit citlivě a s nadhledem, abychom nepřišli k úrazu. Potenciál temperamentního a troufalého Tygra nám bude dýchat na záda. Je třeba si dát pozor a nenechat se strhnout bojovností, troufalostí a silou mocného predátora, která by nemusela dopadnout zrovna dobře. K přirozenosti dramatického a bojovného Tygra totiž patří i častá zranění v boji, který přesto nemusí dopadnout dle očekávání. Pak je třeba si nechat čas na zhojení ran a uzdravení. Máme také velkou šanci přirozeně nalézat nová a lepší řešení, nové způsoby i zcela nové názory a pohledy na náš život.

Tento rok se bude dařit především znamením Draka, Koně, Psa a Prasete.

Krátce řečeno - bude to jízda, kterou si dozajista užijeme!

Můžeme se těšit na rok plný dynamických změn a nových začátků. Máme šanci už zahodit všechny zátěže minulosti a začít nový a hodnotnější život. To bude ovšem znamenat i razantní změny v našich vztazích osobních i pracovních. Oprostit se od starých a nefunkčních vzorců a přestat žít život někoho jiného. Pak můžeme objevovat s odvahou Tygra nové a krásnější způsoby žití a dopřát si být sami sebou. Začít dělat to co nás baví a naplňuje.

Jistě vám přijdou na mysl otázky: "Kdo jsem? Odkud přicházím? A kam směřují mé kroky?"

Přeji vám, abyste na ně našli tu správnou odpověď. Aby vás nejen tyto otázky dovedly k tvůrčím záměrům, které vás donesou ke štěstí, hojnosti a otevřou vaše srdce v pravdě a lásce.

Tvořte krásné věci a radujte se z nich. Užívejte přítomné okamžiky v jejich jedinečnosti maličkých krás života a nenechte se ovlivnit negativními lidmi nebo okolnostmi. Vybírejte si situace i lidi, které si vpustíte do svého života a kteří mají na vás vliv. Sledujte, jak se cítíte, poslouchejte své tělo, srdce a svou intuici, jsou to vaši nejlepší rádci právě v rozhodujících situacích.

S láskou Dana Jirsáková


Jak rok Vodního Tygra koresponduje s vaším konkrétním datem narození?

Najdete v povaze Letící Hvězdy na rok 2022 pro vaše MingKwa zde.


Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.com. Děkuji. Dana Jirsáková


Přečtěte si jako první, co je nového

Líbil se vám tento článek? Chcete si přečíst včas nový zajímavý článek k aktuálnímu dění? 

Zaregistrujte se a upozornění vám přijde hned při zveřejnění a dříve než na FB.

Harmonický domov & Harmonie Duše * Dana Jirsáková * www.harmonicky-domov.com