Nové energie roku 2023

03.01.2023


Naše Země prochází velikou a zásadní změnou. V těchto dnech a příštích týdnech se kosmická brána otevře naplno. Tyto přicházející energie aktivují naše pasivní vlákna DNA a rozšiřují naše vědomí.

Nový rok 2023 nese energii velké sedmičky a sedmý den Nového roku nás čeká první silný úplněk v Raku.

Ti z vás, kdo jste citliví, jistě vnímáte těchto prvních sedm dní v roce útlum, potřebu odpočinku a relaxu. Můžete vnímat bolesti hlavy, dezorientaci, únavu, nespavost, zvonění v uších, emocionální výkyvy a nesoustředěnost. Je to čas zůstat uvnitř sebe, být v klidu a ve spojení se svou božskou esencí moudrosti. Nezapomeňte se dostatečně hydratovat a uzemňovat.

Pokud jste to ještě neudělali, nastavte si jasné záměry dle vašich vizí pro tento rok


V roce 2023 nastává nová etapa v našich životech. 


Nové energetické období 2023-2033. Pro všechny, kteří jsou ochotni pokračovat ve své osobní i duchovní cestě a prošli v minulém roce očistou od minulosti bude tento rok mnohem lehčí a přechod snadnější. Tyto nové energie, které přicházejí budou mimořádně prospěšné pro náš duchovní růst.

Nastává energetické oddělování, které přináší nový způsob Bytí pramenící ze srdce. Popravdě u některých z nás již tento přechod a oddělování proběhl či probíhá. Zejména Světlonoši těmito procesy procházejí dříve, aby pak mohli vést a podpořit v přechodu změnami ostatní. Ti, kdo zůstanou ukotvení ve 3D a starém způsobu nahlížení se plně oddělí od ostatních, kteří chtějí prostoupit do 5D. Toto oddělení bude čím dál více viditelné. 

Ovšem, všechny cesty jsou správné a každá jednotlivá Duše si vybírá tu jedinečnou právě pro sebe, dle toho, co si sem přišla prožít. Proto prosím nehodnoťte ostatní a dopřejte jim jít svou vlastní cestou, kterou si vybrali.


Vše, co se děje je přirozeným energetickým procesem, proto ho také tak žijme a nebraňme se kosmickým řádům a přirozenosti přírodních zákonů naší Země. Ten, kdo se brání přirozenému souladu nemůže dosáhnout harmonie a bude spíše trpět nespokojeností, bolestí a utápět se v negacích. Tento proces se zrychluje a stále nás posouvá vpřed. Kvalita energie bude také stoupat.

Pokud jste připraveni vypustit své zářivé Světlo do světa a žít ze srdce, pak jste součástí vesmírného plánu tvorby Nové reality tady na Zemi.


Naše těla přijímají nové světelné kódy, které se usazují v celém těle, orgánech, auře i světelných tělech. Přináší nám nové informace, léčí a přenastavují naše buňky i DNA. Tyto frekvence navyšují schopnosti telepatie, posilují náš imunitní systém a mění naše vnitřní nastavení. Věnujte pozornost novým věcem a vnímejte co zvláštního se děje ve vašem životě.

Můžete se cítit více unavení nebo mít zvláštní živé sny. Po určité době budete schopni tyto informace i číst.

Naše těla se postupně přizpůsobí novým frekvencím a my budeme schopni podniknout další potřebné změny pro sladění naší Duše s naším skutečným posláním. Pak odejdou i všechny neblahé symptomy, které nás nyní provázejí.


Nový rok 2023 nese energii velké sedmičky.


Číslo sedm bylo vždy považováno za velmi mocné, mystické a posvátné. Je spojeno s moudrostí, logikou, zkoumáním a reflexí.

V souhvězdí Velkého vozu je sedm viditelných hvězd a v taoistických obřadech se užívá ceremoniálního meče Sedmi hvězd, který symbolizuje moc zahnat zlo.

Číslo sedm je záhadné svým skrytým smyslem dobrých vlastností. Nese moudrost a dokonalost.

Váže se k energii 7 čaker, 7 dnů v týdnu, 7 stupňů dokonalosti, 7 nebeských sfér, 7 tajemství, 7 paží Menory... a náleží planetě Neptun.


Sedmička je také spojena s karmou a nic nám nedá zadarmo. Je také obdařena silou, která je schopna překonat všechny překážky, pokud o to usilujeme. Může přitahovat dramatické situace a sama si zodpovídá za následky a důsledky svých činů. Co se chce naučit musí si odžít.

Energie sedmičky také nese výbornou intuici a pokud ji používáme, můžeme se vyhnout mnoha problémům.

Má vysoké léčitelské schopnosti a umí léčit i sebe sama z nemocí a vztahů, tedy pokud pochopí a dovolí si je otevřít. Naše posvátné znalosti čekají na odhalení.


V sedmičce dřímá bojovná energie, kterou je třeba vědomě vybít ve sportu nebo jiné činnosti, jinak může vzniknout nesmyslný boj se vším s čím se potýká na venek.

V energii sedmičky je třeba více se soustředit na sebe a druhé nechat žít vlastním způsobem. Dopřát si klid na zpracování všeho, co zažijeme a přichází nám do cesty.

Pro zklidnění a očistu od vnějších vlivů pomáhá pobyt v přírodě a ve vodě. Je nutné se naučit vyrovnávat energie a udržet se v rovnováze.6.1.2023 je TŘÍKRÁLOVÁ NOC, která uzavírá brány jiných světů a ukončuje MAGICKÉ NOCI VÁNOČNÍ. Je to noc zázraků, která nám připomíná, že můžeme získat Nové dary pro náš Nový život.

Možná už se vám vyjasnili získané informace z POSVÁTNÝCH NOCÍ. Máte teď ještě možnost je dotáhnout a vše si uspořádat. Tato noc je jako stvořená pro rituály!


Bude také možné si dodatečně zakoupit E-BOOK "12 Posvátných zastavení" pro tento rok, kde naleznete rituály, meditace i doporučení k použití nejen o Posvátných nocích, ale i po celý rok nebo jiné silné energetické dny, které tady vždy sdílím. Ovšem, jak jsem již psala o Posvátných nocích nebo silných energetických dnech Kola roku mají mnohem větší účinnost a sílu.

Během zimního období, než přijde jaro máte ještě možnost očistit svou mysl i tělo.7.1.2023 v 00:07 hod. je úplněk ve znamení Raka, staří indiáni ho nazývali vlčím úplňkem.


Síla úplňku ještě zesiluje energii zázračné Tříkrálové noci. Úplněk působí již teď, tak můžete cítit i s předstihem vliv jeho energie a využít jí na rituály, nabíjení krystalů či meditace.

Úplněk ve znamení Raka bude ovlivňovat energie tohoto Vodního a komplikovaného znamení.

Raci jsou velmi zranitelní, citliví a nejistí, bývají i urážliví a někdy reagují nepřiměřeně. Velmi důležitá je pro ně rodina, děti a partnerské vztahy. Rádi pečují o své blízké, na nichž jsou ale velmi často citově závislí a neváhají se pro ně obětovat. Rakům vládne Luna a jsou tedy na její fáze velmi citliví.


V tomto duchu se bude vyvíjet i úplněk. Může vyvolávat smutek, lítost či melancholii, i bez příčiny. Můžete být vnímavější, vztahovačnější, náladoví a cítit potřebu uzavřít se více do sebe. Na některé věci můžete také reagovat nepřiměřeně. Citlivost a zranitelnost se může ukázat právě ve vztazích partnerských i pracovních. Je důležité si to uvědomovat a nepouštět se do konfliktů. Připomínat si, že to odejde. V této době rozhodně nedělejte žádná zásadní rozhodnutí.

Toto období Luny v Raku se vyznačuje zájmem o domov a rodinu. Všichni mají silnější pocit a chuť se o někoho starat. Račí symbolika je soucit, cítění a péče.

Rak ovlivňuje žaludek, dvanácterník, hruď, mléčné žlázy, sliznice, vaječníky, dělohu, prsa, pohrudnice, pobřišnice, lymfatický systém a trávení. Uděláte-li během těchto dnů pro tyto části těla něco prospěšného, působí to dvojnásob.


Máte tedy příležitost pečovat o svůj domov, uzavřít a sklidit vše po svátcích a starém roku. Příhodná je tedy také "Očista prostoru", jak píši ve stejnojmenném článku na Blogu. Buďte také soucitní ke svým blízkým a nezapomeňte pečovat i o sebe.

Tento úplněk je čas pro ukončení a uvolnění rodinných sporů a emocionálních bloků z nich plynoucí, pokud jste to již neudělali o Posvátných nocích. Odpouštějte a uvolněte vše co má odejít, zaměřte se na závislosti ve vztazích, které vyplavou na povrch. Využijte tento čas k vyléčení minulosti a uzavřete co je třeba pro Nový a šťastný začátek. Abyste pak mohli následovat svou Novou vizi.Celý tento rok budeme ponořeni do této zvláštní energie plné vnitřních objevů. Mnoho skrytých pravd bude odhaleno, vysoké frekvence budou pokračovat v přeměně stagnujících a zastaralých struktur na lehčí a nové způsoby Bytí v srdci.


Hlavním tématem tohoto roku je nalezení vlastního vnitřního Světla, věčné moudrosti našeho Bytí a jeho vyjádření do našeho fyzického světa. To, jak každý záříme, co vysíláme svými myšlenkami a činy, tím přispíváme každý svým vlastním dílem k celkovému Vzestupu Země. Každý z nás je důležitý!


Užijte si tento proces proměny a vnímejte každý mystický okamžik svého Bytí. Vždyť proto jsme přišli, proto jsme teď a právě tady, abychom mohli být nejen u toho, ale mohli to plně prožít!


Žehnám všem, aby se otevřeli svým možnostem ošetřit a nechat odejít všechny své bolesti, zranění a strachy, aby se cítili v bezpečí a nastolili klid a mír ve svém nitru i navenek, otevřeli svá srdce lásce a přijímali sebe sama v souladu se svou Duší a milovali Matku Zemi, která nás zrodila i všechny její bytosti.

Přeji vám krásný rok 2023 plný mystických objevů a dobrodružství...!

S láskou a pokorou Dana Avaliane


Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.com. Děkuji. Dana Jirsáková

Harmonický domov & Harmonie Duše * Dana Jirsáková * www.harmonicky-domov.com