Zimní slunovrat

12.12.2021


V úterý 21. prosince 2021 v 16:58 hod. nastává zimní slunovrat. 

V tuto chvíli vstoupí Slunce do znamení Kozoroha. Znamená to, že po nejkratším dni v roce přichází nejdelší noc. Nastává astronomická zima. Vyvrcholí tak proces očisty, nastane průchod podzimní branou smrti a bude následovat znovuzrození, návrat světla a obnova síly. 

Navíc se nacházíme v gravitační zóně portálové anomálie 12.12.2021, která je letos doprovázená mimořádným nebeským tělesem.  Jde o průlet komety Leonard, která je 12.12. nejviditelnější. Můžeme ji pozorovat až do 3.1.2022. Tento vánoční posel LEON-ARD (silný jako lev) nám přináší energetickou a informační podporu k aktuálním transformačním procesům. Obzvláště pro Čechy nese povzbudivé poselství. Je zajímavé se zamyslet nad tím, proč právě letos je tato kometa viditelná...?

foto Dan Bartlett
foto Dan Bartlett

Letošní slunovrat bude jiný než ty předešlé. Nastanou nová uvědomění a u mnohých velký přerod ve vnímání sebe sama jako bytosti, která nese světlo, ale i pohled na okolní svět. Vše se změní a my postoupíme zase o krok dál. Někteří možná vnímáte, že tato proměna už nějakou dobu probíhá. K tomu je však nutné zahodit všechny staré vzorce myšlení i různých dogmat, které byli cíleně v naší minulosti zmanipulovány. Může to i znamenat nový pohled nejen na prožití vánočních svátků a konce roku. Přehodnocení starých zvyků a nastolení vlastních, nových, které vycházejí od srdce. Uvědomění, že už nemusíme dělat to, co by se mělo a s kým, ale vybírat si situace i lidi, které si vpouštíme do svého života. Přistupovat ke svému životu jako tvůrce

Už fakt, že Ježíš se nenarodil v prosinci, ale v březnu by nás měl přimět k zamyšlení. Z jakého důvodu se snažila církev zamaskovat svátek zimního slunovratu, jakožto všech svátků kola roku a dalších přírodních oslav? To ale nemusí nutně znamenat, že nebudeme slavit Vánoce. Můžeme si ponechat to, co je nám příjemné a slavit tyto svátky v duchu znovuzrození našich duší do nového světa v lásce a porozumění. Setkávat se se svými spřízněnými dušemi v pokoře, vděčnosti a laskavosti. Protože máme sílu tvořit takový svět, jaký chceme, bez manipulace a obětí.

Toto období je příhodné pro spalování nefunkčních mentálních vzorců a ukotvování těch nových. Přichází energie s podporou pro nové informace, změnu myšlení, nové vhledy a posun ve vnímání. To jistě také přinese významné události a lekce pro celé lidstvo, i pro jednotlivce. Můžeme energii této noci plně využít k meditaci a světelné práci. Nechme se inspirovat novými myšlenkami a naslouchejme vizím budoucnosti.


Dnes už se bohužel neoslavuje slunovrat tak, jako dříve. Naši předci moudře vnímali přírodu, všechny elementy i bytosti, ke kterým měly úctu, naslouchaly jim a byly s nimi v souladu. Věděli, že když se budou řídit zákonitostmi přírody, bude se jim žít lépe a přirozeně. Zimní slunovrat je jeden z několika svátků Kola roku, které naši předci dodržovali. Tento svátek, také zvaný YULE, je slovanským svátkem znovuzrození Boha Slunce z lůna Země.

Prosinec je celý protkaný transformací, smrtí, opuštěním a odpuštěním. Vše, na čem lpíme, bude třeba pustit. Je to doba zúčtování, odhalení všech přetvářek a masek, ochota se postavit tváří v tvář sobě, bohu i osudu. Jsme vedeni k tomu, abychom se postavili svým vlastním stínům. Vše odevzdali bez ega, souzení, hranic a ambicí. Buďte však obezřetní, osobní transformace vede skrz temnotu, ne světlo. Proto je prosinec měsícem hlubokého sestupu, kdy se každý setká se svými stíny. Když však Duch zvítězí nad hmotou, pak se nám uleví a začne zářit naše vnitřní Světlo.


Podle starých legend právě v tento den, kdy je síla životodárného Slunce nejslabší, dosahují spojené síly temna vrcholu svého působení na Zemi a hranice mezi naším světem a silami podsvětí mizí. Duše mrtvých se svobodně pohybují po světě a můžou nás navštívit. Slované měli proto zvyk, prostírat na večeři i zemřelým členům rodiny. Předci se mohou také objevit v podobě neznámých příchozích, proto musela být taková návštěva řádně pohoštěna. V tomto období se mohou objevit i podsvětní duchové, kteří nemusí mít příznivé úmysly.

Pro ochranu se zapalovaly posvátné ohně a zavěšovaly se ozdoby z česneku nebo šalvěje. Bylo také zvykem si zdobit příbytek darovaným jmelím z posvátného dubu, aby lidem zaručilo štěstí a lásku po celý rok. Zavěšená cesmína v domě nosila štěstí a bezpečí celé rodině.

Rodina si přinášela do domu živý strom, aby uchránila ducha dřeva před mrazem. Strom se zdobil malými pochoutkami, jako dary pro duchy a na špici se dávala pěticípá hvězda - pentagram, jako magický symbol pěti živlů.

Také se traduje, že jaký se zdá sen o posvátné Matčině noci z 20.12. na 21.12., to se nám v příštím roce splní.

Mezi další tradiční zvyky patří pálení dubového slunovratového polena. Dub je symbolem mužské síly, vytrvalosti, nese energii úspěchu a vítězství. Poleno muselo být vlastní nebo darované, nazdobené a polité vínem či pivem se zapálilo. Bylo to vždy první poleno, kterým se zapálil posvátný slunovratový oheň. Do ohně se pak házely větvičky cesmíny, se kterými symbolicky shořely i všechny strasti a bolesti nasbírané za celý rok. Popel se pak uchovával v domě, aby ho chránil nebo se zahrabal na pozemku do země.

Větvičky břízy v sobě nesou symbol znovuzrození, plodnosti a regenerace. Bříza uzdravuje a chrání. Tradičně jej používala svatá Barbora a vyplácela nezbedníky malým košťátkem upleteným z březových proutků. Takové košťátko použijte na oltář, při očišťujících obřadech a rituálech obnovy a nových začátků.


Zimní slunovrat je časem největší temnoty, kdy je den nejkratší a zdá se, že noc trvá celou věčnost. Znovuzrození Slunce jako dítěte, je zlatým darem Velké Bohyně tomuto světu, který by bez Slunce nemohl existovat a všechen život by zanikl. Tma zahání všechny Duše ke Světlu a teplu rodinného krbu. A my hledáme své blízké, abychom se navzájem těšili ze své přítomnosti a jeden druhému pomohli překonat období nejdelších stínů.

Přirozené volání zimy je vnořit se dovnitř. Proto je tento čas jako stvořený k sestupu a ponoření se do sebe sama, odpočinku a návratu k našim kořenům. Zima je velmi laskavá a vede nás svým tichým způsobem do našeho nitra k vyrovnání se, uzavření všeho, čím jsme prošli v tomto roce. Přijměte věci tak jak jsou, odpusťte sobě i ostatním a s láskou se rozlučte s uplynulým rokem. Je to stejné pro všechny živé bytosti a přírodu kolem nás. Je to čas zimního spánku a odpočinku pro unavené tělo i mysl. I my si musíme před odpočinkem ulevit, odevzdat a zbavit se toho, co nám už neslouží.

Pokud jste to nestihli udělat na podzim, udělejte to teď! Uzavřete věci z minulosti a nechte je jít. Přestaňte se trápit něčím, co bylo a začněte žít v přítomnosti. Pusťte vše s lehkostí a nechte to odvanout pryč. Poté se konečně můžete zcela zklidnit, uzemnit, stabilizovat a dopřát si více odpočinku.

Ohlédněte se, co vše jste tento rok vytvořili. Poděkujte, pochvalte se a buďte vděční.


To, jak žijete a smýšlíte teď v přítomnosti, tím si utváříte svou budoucnost.


Zima utišuje všechna rozptýlení, všechen shon a nabízí nám dokonalý čas k odpočinku, k uchýlení se do našeho středu, aby naše srdce mohla prostoupit láska, oheň a světlo. Abychom mohli nabrat novou sílu, energii a nové nápady, až přijde jaro a čas rozpuku. Budeme pak připraveni zatančit si v paprscích Slunce a ukázat světu naši tvorbu zrozenou ve světle našeho osobitého talentu, se kterým jsme byly zrozeni.

Zimní slunovrat je klíčovou částí přirozeného ročního cyklu. Duchovně nás tento svátek upomíná, že staré musí zemřít, aby se mohlo zrodit nové. Ve hmotném světě nám ukazuje, jak se Slunce vydává na novou cestu k delším dnům, novému období růstu a obnovy.


Hlavním symbolem zimního slunovratu je OHEŇ.


Vytvořte si rituál u ohně. Uzavírání starého a otevírání se novému. Pokud máte krb, zapalte ho. Můžete-li rozdělat ohniště na zahradě, je to pro rituál příhodnější. V opačném případě zapalujte svíčky. Do ohniště vhoďte na papírku napsané vše, co chcete za tento rok odevzdat a ukončit, společně se sušenými bylinami, tabákem nebo cesmínou, jako dar tomuto živlu za jejich spálení a poděkujte. Pak si můžete něco přát a dále u ohně rozjímat, zpívat i bubnovat. Oheň nás provází celé toto tmavé období, je symbolem znovuzrození Slunce, světla, tepla a má moc očištění od všeho negativního, starého a všeho co nám již neslouží.

Pokud nemáte krb ani ohniště, zapalte jednu velkou bílou svíci uprostřed jako Slunce a okolo ní do kruhu postavte 12 čajových, za každý měsíc jednu. Postupně je zapalujte a vždy se u každé zamyslete a odevzdejte vše, co jste za daný měsíc prožili či jaké požehnání jste dostali. Projděte tak celý uplynulý rok a uzavřete ho. Můžete vše sepsat na papír a spálit v ohni na bezpečném místě. Potom projděte jednotlivé měsíce znovu jako měsíce v novém roce a zapište si, co byste si přáli, jaká předsevzetí a plány máte na daný měsíc. Požádejte element ohně, aby vám jej splnil a poděkujte.Udělejte si očistnou koupel nebo sprchu. Vědomě požádejte vodu o energetické očištění a představujte si, jak z vás smývá všechnu negativní energii a emoce. Udělejte si solný peeling s šalvějí nebo kadidlem nebo přidejte do koupele. Připomeňte si, čeho se chcete zbavit a co vás tíží a spláchněte to vodou pryč. Poděkujte. Tento jednoduchý rituál doporučuji svým klientům dělat nejlépe každý den nebo alespoň jednou týdně, aby průběžně odevzdávaly veškeré negace a zátěže nasbírané za celý den a tím je nepřenášely do svých snů ani dalších dnů. Tímto způsobem se udržíte ve větší pohodě a každodenní stres se nebude kumulovat.


K odlehčení vám může pomoci i prostor ve kterém žijete. Vyhoďte, vytřiďte, darujte pár nepotřebných věcí. Uvolníte tím energii v domě a ta vám pomůže s dalšími procesy k uvolnění.


Očistěte svůj dům solí a vykuřovací směsí, jak jsem již popsala v článku "Očista prostoru".


Nezapomeňte na oltář. Obnovte jej a ozdobte větvičkami jehličnatých stromů, jmelím, šiškami, větvičkami břízy, cesmínou, vánoční hvězdou, tradičními dřevěnými či slaměnými ozdobami. Přidejte bílé nebo červené svíce. Fantazii se meze nekladou.


Můžete si také vyrobit cesmínovou vodu. Listy cesmíny necháte luhovat v čisté vodě o úplňku na měsíčním světle. Tuto posvátnou vodu můžete použít na květiny, stromy, pleť či na posvěcení rituálních předmětů.


Vyzdobte si dům tradičním zeleným jmelím, přinese vám lásku, plodnost a prosperitu. Nezapomeňte si pod ním něco přát a políbit svého partnera.


Ponořte se do meditace. Po očištění a odevzdání všeho starého a nepotřebného si udělejte meditaci. Meditaci můžete dělat v přírodě, lépe se tak propojíte. Zapalte svíce za každého člena rodiny. Připravte si také nádobu s vodou, kam vložíte plovoucí svíci za sebe, její světlo bude reprezentovat nové spojení. Také si připravte jeden osobní krystal, do kterého během meditace nahrajete své záměry a modlitby pro příští rok. Propojte se svými předky nebo prostupte otevřenou branou jiných světů a hledejte odpovědi na své otázky, najděte svou vizi. Krystal pak vložte do země jako dar na své posvátné místo v zahradě či v přírodě.


Po meditaci si udělejte výklad karet. Co tuto noc vyložíte je vaše předpověď na měsíc leden příštího roku. To se týká i toho, co se vám bude v noci zdát. Vše si dobře zapište.


V tradičním pojetí se tento svátek však oslavuje nejen o zimním slunovratu, 

ale i po dalších 11 nocí, celkem tedy 12 posvátných nocí (20.12. - 1.1.).


Meditaci a výklad si proto můžete dělat každou z těchto nocí. Soustřeďte se na své vize. Sledujte své sny a zvláštní znamení i přes den. Vše si důkladně zapisujte do diáře. Každou další noc po 12 posvátných nocí vaše předpověď platí pro další měsíce na celý příští rok (noc z 20.12. na 21.12. pro leden, z 21.12. na 22.12. pro únor...).Již naši dávní předkové dobře věděli, že nám nesvědčí kumulovat v sobě strachy, zášť a negativní emoce z minulosti. Věděli, že je třeba pravidelně uzavírat staré a nefunkční vzorce, umět odpouštět a očišťovat se od všeho zlého. Pro rady, pomoc a rituály v každém kmeni byl k dispozici vždy šaman, mudrc a léčitel v jedné osobě. Byl to velice vážený člověk daného kmene a mnohdy zachraňoval životy. Takovéto rituály prováděl pravidelně pro všechny členy.

V našem světě toto pravidelné očišťování bohužel podceňujeme. Rituály a vědomé očištění těla a domu dělá málokdo. Vědomé energetické čištění a uzavírání minulosti by měl každý dělat pravidelně. Není to žádná ostuda navštívit terapeuta, naopak. Cítíte se spokojeně nebo jste zahlceni starými zátěžemi? Předáváte svým potomkům své strachy nebo byste jim rádi předali nějakou moudrost? Vždy máte možnost něco s tím udělat. Je to jen na vás, jak s těmito informacemi naložíte. A je to pořád to stejné... 😊

Nelíbí se vám, co se děje všude kolem?
Je čas si uvědomit, že je třeba nejdřív změnit sám sebe - změnit svůj postoj k dané situaci, pochopit jí..., pak se změní i svět kolem.

Nejdůležitější je, užít si co nejvíce času se svými blízkými. Vyberte si rituály a tradice, které vám vyhovují a zapojte i vaše děti. Uvidíte, jak je to bude bavit. Předávejte moudrost našich předků svým potomkům. Společně vyzdobte dům, vytvořte oltář, nazdobte věnec na stůl... Nezapomeňte na zvířátka, nakrmte ptáky, jděte do lesa a doneste jim dobroty. Choďte do přírody a spojujte se se svou Duší, přírodními bytostmi i živly. Učte své potomky střídmosti, pokoře, ztišení, soucitu a pomoci druhým; lásce k sobě samým i ostatním bytostem, radosti z maličkostí, veselí a smíchu, neb to je pravé kouzlo nejen těchto dní.


Užijte si tento přínosný svátek. Uzavřete starý rok, požádejte o vedení vaše průvodce a těšte se z nových příležitostí.

Mějte plno lásky a odvahy, otevřete svá srdce, přijměte transformaci zimního slunovratu a užijte si krásnou a poklidnou Zimu plnou zázraků.

S láskou a vděčností Dana Ravena


Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.comDěkuji. Dana JirsákováHarmonický domov - Dana Jirsáková - www.harmonicky-domov.com