Podzim

19.09.2022


S podzimem přichází nejen období balancování, pouštění a odkládání věcí, situací, předsudků a zvyků...

Ale i čas který je protkaný energií klidu, odpočinku, rozjímání, požehnání, vděčnosti, zklidnění a zhodnocení našich činů v proběhlém roce. Co se nám dařilo a co bychom měli změnit.

Poděkujte sami sobě i ostatním za plody, pochopení i zkušenosti, které jste získaly svým každodenním snažením, ať už v osobní či pracovní oblasti.

Jinová energie, která nyní bude převládat nás k tomu nabádá a podporuje. Řiďte se přirozenými cykly přírody, budete lépe zvládat všední každodennost. Až odevzdáte a uzavřete, co je třeba, můžete začít nabírat sílu a nové nápady, potřebné při prvním jarním paprsku, jenž rozzáří vaši tvář. Pak budete plni energie tolik potřebné k vaší nové tvorbě.

Nasávejte sílu přírody, nabírejte novou energii, užívejte podzimní barvy a vůně, buďte vděční za její dary a starejte se o ni s láskou.V každém případě je namístě si v tomto čase připomenout možnosti své VLASTNÍ VOLBY.

  • Každým okamžikem se mohu zastavit a vybrat si, jakou cestou se vydám, zda mi to vyhovuje, co mohu změnit.
  • Vybírám si myšlenky, činy, situace, lidi..., abych se cítila dobře, šťastně, spokojeně...?
  • Vybírám si možnost síly a svobody či bezmoci?
  • Řídím se tím, co chtějí ostatní (rodiče, děti, partner, kamarádka, kolega...) nebo mám vlastní volbu?
  • Obvinuji ostatní ze svého neúspěchu nebo utrpení? Uvědomuji si, že já jsem příčinou a že jen já to mohu změnit? Lpím na svém neštěstí a libuji si v něm nebo si vybírám konečně zvednout zadek a udělat něco pro sebe a být šťastná?


Vše záleží na vašem úhlu pohledu, jak se díváte a reagujete na dění kolem vás. Pokud k sobě nepustíte (nevezmete je za své) negativní zprávy, nařčení, pomluvy, lidi, situace..., nemohou se vás dotknout. Vždy existuje jiná možnost a vy si jí můžete zvolit. Naučte se ji vidět! Může to chvíli trvat, osvojit si tuto dovednost, ale věřte, že to stojí za to.

Není žádné tajemství, že s jakou myšlenkou ráno vstáváte, to ovlivňuje celý váš den. Proto se pro začátek zaměřte na ranní pocit vděčnosti za vše, co jste již vykonali, dostali či pochopili ve svém životě.

Mohu být šťastná, ať se děje cokoliv. Vybírám si úsměv a dobrou náladu, tím si zvyšuji svou energii a sebevědomí, začnu přitahovat stejné lidi a situace. Cítím se lépe a dostaví se do mého života další pozitiva jako kreativita, nadšení, nové nápady a možnosti.

Pokud konečně pochopíme, že štěstí vychází zevnitř, že je v nás. A že nic z venku nemůže ovlivnit naše štěstí či neštěstí, tak už si nikdy nevybereme myšlenku bezmoci. Není žádná situace, ve které bychom neměli žádnou volbu, vždy se můžeme rozhodnout, zda vnější okolnosti přijmeme za své nebo ne.

Nezapomeň, že ty jsi TVŮRCEM svého života!

Krásný barevný podzim 

Dana Jirsáková


Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.com. Děkuji. Dana Jirsáková

Harmonický domov & Harmonie Duše * Dana Jirsáková * www.harmonicky-domov.com