Strom života

09.01.2021

Strom života je posvátný symbol, který nám ukazuje, jak najít rovnováhu a harmonii. Je symbolem jednoty a růstu, propojení nebe a země, ukazuje nám přirozený koloběh života, neustálou proměnu, stabilitu a výjimečnost každého jednotlivce. Jeho kořeny sahají hluboko do podvědomí, zatímco jeho větve se natahují do nebes, do zdroje našeho osudu.


Stromy nám ukazují potřebu neustálé změny, nemají strach z toho, co nastane. Namísto toho prožívají jedinečnost přítomného okamžiku v radosti a neustále raší novými výhonky a vyhazují semena, aby jednoho dne nahradila odumírající strom. Někdy se pozastavujeme nad jejich vytrvalostí a silou se jen tak nevzdat, když vidíme, jak padlý strom znovu obrůstá a těší se ze slunce. Dlouhé roky pak prochází zkouškami všech živlů a z každého takového okamžiku vychází odolnější a silnější. 

Každý strom je výjimečný a krásný svým vlastním způsobem, tak jako my, přesto si nezávidí a spolupracují i s jinými druhy. Komunikují se svojí rodinou, chrání ji a varují před nebezpečím. Předávají si vzájemně informace i s ostatními rostlinami a zvířaty. Snaží se komunikovat i s námi, mají velkou trpělivost

Jejich stabilita a majestátnost vyzařuje napříč věky.


Pro nalezení životní rovnováhy a zdraví je třeba být pevně zakořeněný, uzemněný a propojený se svým fyzickým tělem. Stejně tak je třeba roztáhnout větvoví do nebes a být propojen se Zdrojem. To vše v rovnováze. Pokud však uvízneme jen ve své přemýšlivé hlavě, je třeba se propojit se svými kořeny a najít stabilitu. Jsme-li naopak chyceni v mechanickém konání a nemůžeme se hnout z místa, měli bychom se otevřít a přijmout inspiraci z nebe.


Nový rok je příhodný čas se zamyslet nad tím co bychom chtěli vytvořit...


Jaký sen chceš probudit k životu a vytvořit tak smysluplný osud

Jaké živiny potřebuješ, abys rostl do síly a moudrosti? Žádný strom nevyroste na vyprahlé zemi a bez slunečního svitu. 

Zamysli se nad tím, jaké květy letos pokvetou na tvém stromě? 

Jaké plody své tvorby budeš rozdávat a jaký vliv budou mít na ostatní? 

Kam zaseješ svá semena?...


Rozevři svou korunu a spoj se s Nebesy. Propoj své kořeny se Zemí.

Dovol, ať se sladí tvé tělo i Duše s touhami tvého srdce v pravdě a lásce.

Udržuj si svůj vnitřní klid a moudrost.

Buď vědomým tvůrcem svého života!


Dana Jirsáková

Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.com. Děkuji. Dana Jirsáková


Harmonický domov & Harmonie Duše * Dana Jirsáková * www.harmonicky-domov.com