Vnímání a komunikace se zvířaty dle Akáši

13.08.2018


Drahá tazatelka již správně vnímá některé fragmenty své cesty, darů a poslání, kterého se může a nemusí zhostit, jelikož zde na planetě a při vašem vtělení platí zákon svobodné vůle. Přesto však rozumíme touze duše a nic nenahradí pocit naplnění, když bytost v lidském těle se rozpomene a naplní své možnosti a pohár radosti z projevení ve hmotě je vrchovatý či ještě lépe přetékající a plnící inspirací a radostí i všechny a vše okolo.


Pokud se jedná o takzvané léčení například zvířat, jedná se zde o to, že drahá tazatelka má v sobě zakódované schopnosti a zápis ve své DNA ohledně zkušenosti a talentu na dokonalé naladění v přítomném okamžiku na místo, jeho charakter a dále aktuální myšlenky a rozpoložení přítomných živých bytostí. Bude-li se na toto své umění soustředit a rozvíjet ho, tak záhy zjistí, že je schopna i rozlišit naladění skutečně aktuální v daném okamžiku a naladění dlouhodobější. Má tedy předpoklady velice úspěšně rozvíjet telepatii a být mentálním tlumočníkem například mezi lidmi a jejich zvířecími přáteli.


Léčení by pak především spočívalo nejen v práci s energií, ale především v pochopení lidí, jak se jejich zvířecí společník cítí, co případně na sebe přetahuje či co zrcadlí, ukazuje své smečce, rodině. Tazatelka patří k bytostem, které tímto darem mohou ukotvovat v kolektivním vědomí větší partnerské vnímání mezi lidmi a bytostmi ve zvířecích tělech. Má všechny předpoklady rozvíjet hlubší porozumění jednotlivým rostlinám a zvířatům, a to jak těm takzvaně domácím, tak žijícím volně v přírodě.


Tento dar lze využít pro léčení, lepší chápání toho, proč například ty, které květiny na zahradě neprospívají, a to zdaleka nemusí být jen kvůli nedostatečnému zavlažování či parazitům. Dále pokud by uznala, mohla by časem nabité zkušenosti a prožitky šířit dále například psanou formou či skrze sociální média a přispívat tak k hlubšímu povědomí a posunu kolektivního vědomí v těchto záležitostech. Mohla by též předávat poselství od jednotlivých živočišných druhů a tak dále.


Nyní trochu předbíháme na jedné z linií časových os, ale chtěli jsme to zmínit, protože jakmile to jednou jasně zazní a dostane se to tazatelce do vědomé mysli, je to jako odemčení zámku a ona bude moci tyto možnosti lépe rozvíjet, pokud bude mít zájem. Nejde však jen o tlumočení, jde o její schopnost se ladit velmi jemně a přesně na rozpoložení míst v přírodě například.


Nemusí si nyní dělat starosti, jak toto vše může rozvinout. Informace zazněla a bude nadále pracovat v jejím energetickém poli. Je vhodné, aby rozvíjela i nadále cokoli, kam ji duše vede a co jí těší, a to včetně nejrůznějších typů práce vnímaní a nakládání s energií, protože toto vše jí pomáhá rozvíjet tyto její předpoklady.


Zvířata komunikují především telepaticky a reagují na vytváření mentálních vnitřních obrazů. Tazatelka může trénovat své vnímání na zachycení těchto obrazů vnitřním zrakem. Ať se ale připraví, že mentální obrazy bytostí zvířecích jsou poněkud odlišné od těch, které vysíláte vy jako lidé. Ale ani to není překážkou. Časem se naučí tomu porozumět. Připomínáme však, že to je jen jeden ze způsobů. Stačí i naladění na emoční rozpoložení, jelikož mnoho bytostí zvířecích má mnohem větší emoční škálu, než lidé tuší a tu si prosím nezaměňujte s pudovými reakcemi. Do některých zvířecích těl se též inkarnují duše, které nepatří do kolektivní duševní energie daného typu zvířecí bytosti.


Tazatelka má předpoklady se tomuto fascinujícímu světu velice přiblížit a následně tak pomoc v léčení mnoha nepochopení a zdánlivých překážek. Může to být fascinující cesta, pokud překoná své obavy, být vidět a veřejně ukázat na do jisté míry zatím neobvyklé služby či možnosti.Jakékoli rozvíjení a tvoření by mělo být vždy ve vibraci radosti a uvolněnosti. Vše se bude rozvíjet postupně ve správném načasování a dle vůle a připravenosti tazatelčina Vyššího Já. Všechny procesy nemusí projít vědomou složkou, i když rozumíme, že lidé jsou zvědaví a chtějí u všeho být. Někdy to však není ani možné, protože se to odehrává v tolika vrstvách. Vy lidé nejlépe rozvíjíte své dary, když se u toho dobře bavíte, hrajete si, jste uvolnění, bez zbytečných přesných očekávání a nároků sami na sebe. Dokonce se to často děje jaksi mimoděk, bez kontroly vaší vědomé mysli. Až zpětně se ohlédnete a dojde vám, že to vše byla příprava a učení na vaše pozdější aktivity a projevení darů. Avšak překvapivě často stačí "jen" zmínit, jaké možnosti ve svém poli přímo nalézají, a tato informace spustí proces samotný.


Je na správné cestě. Nemusí o sobě pochybovat. Je přirozeně spjata s říší přírodních bytostí a nalezne zde ještě mnoho podpory i přátelství.

S láskou Akašičtí mistři a Ramona Siringlen.


Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.comDěkuji. Dana Jirsáková 

Harmonický domov & Harmonie Duše * Dana Jirsáková * www.harmonicky-domov.com