2023 - rok Vodního Zajíce

13.01.2023


Nový rok 2023 podle čínského kalendáře začíná letos už 22. ledna a ukončí svou vládu 9. února 2024. Vodního Tygra, tak vystřídá znamení ZAJÍCE. Bude na nás mít vliv i jeho VODNÍ element s JINOVÝM nábojem a energií Dřeva.

Ve skutečnosti však je energetický počátek solárního cyklu nového roku až 4. února ve 03:43 hod. Druhý den, tedy 5.2. probíhá již po staletí rituální svátek "Slavnost luceren".


21.1.2023 se ještě připojí novoluní ve znamení Vodnáře. Připomíná nám, že je třeba najít rovnováhu mezi novými nápady a praktickým životem. Vodnář nám také přináší svobodu, originalitu a autenticitu.

Následně 5.2.2023 nás čeká sněžný úplněk v Lvu. Lev je znamení plné Slunce. Využijte jeho kreativitu, odvahu a sebevědomí. Dejte však pozor na ego, marnivost a pýchu. Buďte oslniví, ale laskaví. Hledejte rovnováhu mezi sebou a okolím. Vztahy jsou pro nás důležité. Neposuzujte, nenechte se strhnout okolím, udržujte vnitřní klid a vyšší vibrace, jak jsem psala v pátek... Zaměřte se na to, zda vaše konání vychází ze Srdce...?

Tyto dny budou velmi energeticky silné, a proto bychom jim měli věnovat pozornost. Právě všechny tyto atributy vnáší do těchto dní novou energii.


Zajíc je především starostlivé zvíře, pečující o svou rodinu a domov. Je plachý, ale dokáže se bravurně vyhýbat konfliktům a kličkovat, aby zajistil bezpečí sobě i své rodině. Jeho povaha je klidná, oplývá rozvahou a moudrostí.


Pokud jsme v roce 2017 Ohnivého Kohouta byli dostatečně trpěliví, poctiví a tvrdě jsme pracovali, zažili jsme dobrodružství a úspěch. V roce 2018 Zemského Psa, kdy nám byly nápomocny jeho pozitivní vlastnosti s potřebnou stabilitou, byl tento rok ve jménu spravedlnosti, odvahy, pravdy a štědrosti. Naučili jsme se rozeznávat pravdu od přetvářky a falše, pomocí své intuice. V roce 2019 pod vládou moudrého a vytrvalého Zemského Vepře, jako posledního ze zvířat znamení zvěrokruhu, jsme uzavřeli tento cyklus ve znamení upřímnosti a mohli najít harmonii a přirozenost ve svém životě. Ukončili jsme vše, co nám již přestalo sloužit, abychom mohli vstoupit do cyklu nového a uvolnit tak místo pro pozitivní změny. 

Ovšem rok 2020 Kovové Krysy nás všechny dokonale prověřil. Tato tvrdá Krysa nám přinesla mnoho nečekaných změn a překážek s razancí jangového kovu ve všech oblastech života. Donutila nás se zamyslet nad naším životem a přehodnotit ho. Mnohým nastartovala velkou vnitřní proměnu. Rok 2021 Kovového Buvola byl velmi transformativní, plný práce na sobě, uzdravování našich postojů, přehodnocování našich vztahů, opouštění starých vzorců a zátěží. Zůstalo pouze to, co má trvalou hodnotu a pevný základ. Na osobní úrovni přišlo velké očištění, pokud jste se mu bránili, bylo to pro vás velmi bolestivé a těžké.

A nakonec rok 2022 Vodního Tygra byla velká jízda, kterou jste si dozajista užili! Byl to rok plný dynamických změn a nových začátků v našich životech. Objevovali jsme s odvahou Tygra nové a krásnější způsoby žití, pokud jsme si dopřáli být sami sebou. Tygr nám přinesl sílu a odvahu predátora, nekompromisní autoritu, osobité charizma, nový směr a velké změny, které mohly být i velmi rychlé.


Co nás tedy čeká v roce 2023 VODNÍHO ZAJÍCE? Na co je třeba se připravit a na co se můžeme těšit?


Každý lunární rok se ujímá vlády jedno z 12 zvířat čínského zvěrokruhu.

Zajíc je čtvrtý v pořadí, a tudíž pokračuje v novém cyklu od roku 2020. Každému zvířeti je též přiřazen vždy jeden z pěti elementů. Kombinací 12 zvířat a 5 prvků získáváme tedy 60 znamení čínského zvěrokruhu.

U jednotlivých znamení záleží na jeho základním prvku, na znamení roku, měsíce i dne, v němž se každý z nás narodil, ale také na tom, jaký dostal náboj - jangový či jinový. Při narození jsme ovlivněni těmito póly, proto každý dostaneme do vínku něco jiného, co tvoří základ našeho charakteru. Nejsme však nástrojem našeho osudu, jsme tvůrci našeho života a touto duchovní silou se učíme a posouváme se dál.

Čínský horoskop je souhrnem toho, jaké vlivy na nás jako na jednotlivce, ale i na celé národy a lidstvo aktuálně působí a ovlivňují naše rozhodnutí a konání. Znalost těchto vlivů, však slouží jako doporučení, na co bychom se měli zaměřit, aby náš život v daném čase probíhal co nejefektivněji v souladu se zvířetem aktuálního roku a abychom lépe pochopili hlubší souvislosti toho, co se nám děje.


Rok 2023 je v devítiletém cyklu proměn Letící Hvězdy v čísle 4 Dřevo s trigramem Větru.

Číslo čtyři tedy nese rostoucí jarní energii jinového Dřeva, trigramu Větru a energetickou změnu formy a růstu. Tato energie s sebou nese rychlý pohyb dopředu a vzhůru, možnost úspěšné tvorby a silné vize. Číslo čtyři má svůj pevný rámec hmoty, který nás nutí dodržovat. Čtyřka v čínštině také znamená smrt. Bude nám tedy připomínat odevzdání všeho starého a pochopení, že smrtí vše nekončí, ale začíná nové.

Rok 2023 je konečným rokem dvacetiletého cyklu vnitřní proměny č. 8, kdy se do příštího roku Dřevěného Draka zrodí nová Bytost nová Země a započne nový a poslední dvacetiletý cyklus č.9, který uzavře 180letou velkou energetickou proměnu lidstva. Bude tedy třeba letos uzavřít vše staré, veškerou minulost a hledat nové vize a záměry pro novou budoucnost.


Zajíc je spojen s jinovým, klidným elementem vody. Vodní Zajíc je tedy citlivý a odpovědný. Jeho energie vody mu přináší empatii a porozumění. Je otevřený ke komunikaci a spolupráci s ostatními. Voda přinese přirozený tok změn ve všech směrech. Ve vztazích to bude znamenat značnou podporu. Rodiny budou více držet při sobě a pomáhat si. Bude kladen důraz na úctu k našim předkům.


Zajíc se snaží být neutrální a tím je i často nerozhodný. Vyčkává, jak se věci poskládají, může padat do melancholie a smutku. Těžko rozeznává manipulaci a přetvářku. Často zalézá do své nory a uzavírá se před okolím do sebe. Bude nutné se rozhodovat intuitivně a více se soustředit na sebe samé. Ukotvovat své záměry v klidu a bezpečí svého příbytku. V případě smutku pomůže pobyt v přírodě a pohyb. Energie větru rozproudí naši mysl i tělo a navede nás zpět na pozitivní vlnu.

Je třeba dát pozor, aby vítr příliš nerozbouřil vodní hladinu, jinak by mohlo dojít k citovým ublížením. Budeme potřebovat dávku diplomacie, soustředění a zdravého sebevědomí.


Tento rok může přinést prosperitu a hojnost, podaří-li se nám překonat možné problémy nebo je díky taktu obeplout. Energie tohoto roku přináší velké činy a velké duchovní posuny nejen jednotlivců.

Obecně dojde v tomto roce ke zklidnění, oproti loňskému aktivnímu Tygrovi. Energie nás povede do našeho nitra a důležitosti práce na sobě. V této klidné energii se lépe vytříbí naše vize a budeme tak schopni uplatnit naše záměry ve hmotě. Důležitá bude naše víra nejen v sebe, ale i v okolní dění a v neobvyklé možnosti. V duchovní stránce bude velmi prospěšné se zaměřit do hloubky a kvality vlastního bytí. Nenechat se strhnout manipulací a povrchními přesvědčeními druhých. Nejdůležitější je vždy osobní prožitek a zkušenost pro kterou jsme si přišli.

Následujte svou vizi po větru, který vás povede novým směrem a cestou vaší Duše.

S láskou Dana Avaliane


Jak rok Vodního Zajíce koresponduje s vaším konkrétním datem narození?

Najdete v povaze Letící Hvězdy na rok 2023 pro vaše MingKwa zde.

Článek je možno libovolně šířit, avšak v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky www.harmonicky-domov.com. Děkuji. Dana Jirsáková

Přečtěte si jako první, co je nového

Líbil se vám tento článek? Chcete si přečíst včas nový zajímavý článek k aktuálnímu dění? 

Zaregistrujte se a upozornění vám přijde hned při zveřejnění a dříve než na FB.

Harmonický domov & Harmonie Duše * Dana Jirsáková * www.harmonicky-domov.com